Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng 8 năm 2019 (cập nhật: Tuần 35)

Ngày đăng : 26-08-2019

Tuần 35: (Áp dụng từ ngày 26/08/2019 đến 01/09/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 34: (Áp dụng từ ngày 19/08/2019 đến 25/08/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 33: (Áp dụng từ ngày 12/08/2019 đến18/08/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 32: (Áp dụng từ ngày 05/08/2019 đến 11/08/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 31: (Áp dụng từ ngày 29/07/2019 đến 04/08/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 8 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 8/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

 

pgdthangbinh

Xem thêm...