Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng 9 năm 2019 (cập nhật: tuần 39)

Ngày đăng : 16-09-2019

Tuần 39: (Áp dụng từ ngày 23/09/2019 đến 29/9/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 38: (Áp dụng từ ngày 16/09/2019 đến22/09/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 37: (Áp dụng từ ngày 09/09/2019 đến 15/09/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 36: (Áp dụng từ ngày 02/9/2019 đến 08/09/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 9 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 9/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

 

pgdthangbinh

Xem thêm...