Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng 12 năm 2018

Ngày đăng : 30-11-2018

Tuần 52: (Áp dụng từ ngày 24/12/2018 đến 30/12/2018)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(24/12)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Các tổ, bộ phận công tác gửi báo cáo công tác tháng 12 năm 2018 và kế hoạch công tác tháng 01 năm 2019
- Theo quy định
- Theo quy định
 
Thứ ba (25/12)
- Kiểm tra tình hình dạy học một số trường
- Chiều: Dự nghiệm thu công trình Trường TH Mạc Đỉnh Chi và TH Nguyễn Du
- Theo phân công
- Theo phân công
Thứ tư (26/12)
- 9h00: Họp tại UBND huyện
- 13h30: Họp tại UBND huyện
- Học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nôi dung Hội nghị Trung ương 8, khóa XII của Đảng (tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị cũ)
- Lãnh đạo, TCCB
- Ô.Tuyển
- Theo phân công
 
Thứ năm
(27/12)
- 7h00: Họp cấp ủy
- 7h45: Họp chi bộ Phòng GD-ĐT
- 13h30: Họp cơ quan Phòng GD-ĐT
- Theo KH
- Theo KH
- Theo KH
Thứ sáu
(28/12)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp trực báo Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc
- 15h00: Họp lãnh đạo + Ô.Tiến
- Tiến hành thu đề tài dự thi E-learning cấp huyện (28/12/2018-02/01/2019)
- Theo quy định
- Theo KH
- Theo KH
- Ô.Nguyên
Thứ bảy
(29/12)
 
 
Chủ nhật
(30/12)
 

 

 

Tuần 51: (Áp dụng từ ngày 17/12/2018 đến 23/12/2018)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(17/12)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp giao ban Hội đồng Đội huyện
- 8h00: Họp Hội đồng mua sắm máy vi tính
- 9h00: Họp Hội đồng mua sắm thiết bị trường mầm non (gói nông thôn mới)
- 15h00: Họp lãnh đạo các trường trong 5 xã dự án CRS
- Theo quy định
- Ô.Quyền, Ô.Tùng
- Theo KH
- Theo KH
- Theo LH
Thứ ba (18/12)
- Đi công tác tại Sở GD-ĐT
- Hội diễn võ cổ truyền cấp Tiểu học
- Kiểm tra việc lắp đặt ti vi tại các trường
- T.Phòng, TCCB, CNTT
- Theo KH
- Theo phân công
Thứ tư (19/12)
- Tập huấn công tác thi thăng hạng giáo viên tại Phòng GD-ĐT
- Dự Sở GD-ĐT đánh giá ngoài tại Trường MG Bình Quý
- Họp tại Sở GD-ĐT
- 13h30: Tham gia dự giờ thăm lớp với tổ chức CRS
- Theo KH
- Theo GM
- Ô.Tùng
- Bà Vinh
Thứ năm
(20/12)
- 7h00: Họp cấp ủy
- 8h30: Nghiệm thu gói thầu mua sắm ti vi trường học
- 9h30: Họp lãnh đạo
- 14h00: Đối khớp lý lịch tại Huyện ủy
- Dự Hội thảo CRS tại LĐLĐ huyện
- Kiểm tra chuyên ngành một số trường
- Theo KH
- Theo KH
- Theo KH
- Theo phân công
- Theo GM
- Theo QĐ
Thứ sáu
(21/12)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Dự họp quý dự án CRS tại huyện
- Hội diễn võ cổ truyền THCS
- Thăm Ban chỉ huy Quân sự huyện nhân ngày thành lập QĐNDVN
- Theo quy định
- Theo GM
- Theo KH
- Lãnh đạo
Thứ bảy
(22/12)
 
 
Chủ nhật
(23/12)
 

 

 

Tuần 50: (Áp dụng từ ngày 10/12/2018 đến 16/12/2018)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(10/12)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Kiểm tra tình hình phòng chống lũ lụt một số trường
- Theo quy định
- Theo phân công
Thứ ba (11/12)
- 7h30: Dự Hội nghị tại Huyện ủy
- 13h30: Họp tại UBND huyện
- Kiểm tra tình hình dạy học một số trường
- Ô.Tuyển
- Ô.Tuyển
- Theo phân công
Thứ tư (12/12)
- Họp HĐND huyện
- Kiểm tra chuyên ngành Trường TH Nguyễn Chí Thanh và TH Trưng Vương
- Ô.Tuyển, Bà Nương
- Theo QĐ
Thứ năm
(13/12)
- Họp HĐND huyện
- Tỉnh kiểm tra trường chuẩn Trường THCS Quang Trung và Trường THCS Ngô Quyền
- Tập huấn tại Đà Nẵng (13-15/12)
- Ô.Tuyển, Bà Nương
- Theo KH
 
- Ô.Lượm
Thứ sáu
(14/12)
- Họp HĐND huyện
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 8h30: Đi công tác tại Trường THCS Ngô Quyền
- Ô.Tuyển, Bà Nương
- Theo quy định
- Ô.Quyền, Ô.Hà, Ô.Đông
Thứ bảy
(15/12)
 
 
Chủ nhật
(16/12)
 
 
 

Tuần 49: (Áp dụng từ ngày 03/12/2018 đến 09/12/2018)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(03/12)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 8h00: Họp thống nhất kế hoạch Hội thi Thuyết trình văn học năm học 2018-2019
- 13h30: Họp chi bộ
- 14h00: Thu nhận hồ sơ PCGD-XMC tại Phòng GD-ĐT
- Nộp hồ sơ kiểm điểm, đánh giá CBCC,VC về Phòng Nội vụ
- Theo quy định
- THCS
- Đảng viên chi bộ
- Theo KH
- Ô.Tiến
Thứ ba (04/12)
Tỉnh kiểm tra công tác PCGD-XMC huyện Thăng Bình năm 2018
Theo kế hoạch
Thứ tư (05/12)
- Dự khai mạc bóng chuyền cụm số 1
- Kiểm tra các cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập
- Kiểm tra tình hình dạy học một số trường
- 14h00: Thanh lý CSVC Trường TH Lê Hồng Phong và THCS Ngô Quyền
- Ô.Tùng
- Mầm non
- Theo KH
- Theo phân công
Thứ năm
(06/12)
- Sáng: Dự Hội nghị sơ kết COV
- Kiểm tra các cơ sở, nhóm lớp ngoài công lập
- Tổng hợp hồ sơ đăng ký thi đua đầu năm
- 15h00: Họp lãnh đạo
- Ô.Quyền
- Mầm non
- Ô.Đông
- Theo KH
Thứ sáu
(07/12)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp chi bộ kiểm điểm cuối năm 2018
- Kiểm tra chuyên ngành Trường MG Bình Giang
- Nhận danh sách đăng ký thi TTVH
- Theo quy định
- Đảng viên chi bộ
- Theo QĐ
- Ô.Giáo, Ô.Nguyên
Thứ bảy
(08/12)
- Họp UBND huyện kiểm điểm cuối năm 2018
- Ô. Tuyển
Chủ nhật
(09/12)

 

 

 

Lịch công tác tháng 12 năm 2018

 

Lịch công tác tháng của Sở GD&ĐT:

 

pgdthangbinh

Xem thêm...