Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng 7 năm 2019 (cập nhật: tuần 31)

Ngày đăng : 29-07-2019

Tuần 31: (Áp dụng từ ngày 29/07/2019 đến 04/08/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 30: (Áp dụng từ ngày 22/07/2019 đến 28/07/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Tuần 29: (Áp dụng từ ngày 15/07/2019 đến 21/07/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 28: (Áp dụng từ ngày 08/07/2019 đến 14/07/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Tuần 27: (Áp dụng từ ngày 01/07/2019 đến 07/07/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 7 năm 2019 của Phòng GDĐT: (LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 7/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

 

pgdthangbinh

Xem thêm...