Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng 4 năm 2019 (cập nhật: tuần 17)

Ngày đăng : 22-04-2019

Dự kiến tuần 18: (Áp dụng từ ngày 29/04/2019 đến 05/05/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch công tác tuần 17: (Áp dụng từ ngày 22/04/2019 đến 28/04/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch công tác tuần 16: (Áp dụng từ ngày 15/04/2019 đến 21/05/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
 
Lịch công tác tuần 15: (Áp dụng từ ngày 08/04/2019 đến 14/04/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

 

Lịch công tác tuần 14: (Áp dụng từ ngày 01/04/2019 đến 07/04/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Lịch công tác tháng 4 năm 2019 của Phòng GDĐT:

Lịch công tác tháng 04/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

pgdthangbinh

Xem thêm...