Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng 2 năm 2019 (cập nhật: tuần 9)

Ngày đăng : 01-02-2019

Tuần 09: (Áp dụng từ ngày 25/02/2019 đến 03/03/2019)  (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)
Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(25/02)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Tập huấn đổi mới chương trình GDPT tại Đà Nẵng (3 ngày 25-27/2)
- Dự giờ GV dạy giỏi tỉnh tại trường TH Đoàn Bường
- 14h00: Họp chuyên môn điền kinh
- Kiểm tra các lớp bồi dưỡng HSG9 cấp huyện tại THCS Lê Quý Đôn
- Theo quy định
- Ô. Tuyển
- Theo KH
- Ô. Quyền, ô. Tùng
- Theo phân công
Thứ ba
(26/02)
- Dự giờ GV dạy giỏi tỉnh tại trường TH Đinh Tiên Hoàng
- Thẩm tra hồ sơ đăng ký nghỉ chế độ NĐ 108 đợt 2 năm 2019
- Kiểm tra điều kiện thành lập của các nhóm trẻ tư thục tại xã Bình An và Bình Nguyên
- Kiểm tra tình hình hạy học tại các trường 
- Theo KH
- Ô. Đông
- Bà Nương, bà Vinh, ô. Tiến
- Theo KH
   Thứ tư
(27/02)
- Đi công tác ở huyện Điện Bàn
- Thẩm tra hồ sơ đăng ký nghỉ chế độ NĐ 108 đợt 2 năm 2019
- Kiểm tra các trường Mầm non tư thục (2 ngày)
- Kiểm tra tình hình hạy học tại các trường
- Ô. Quyền, ô. Tùng
- Ô. Đông
- Theo QĐ
- Theo KH
Thứ năm
(28/02)
- 7h00: Khai mạc thi điền kinh học sinh TH và THCS
- 16h00: Họp GV dạy bồi dưỡng các lớp HSG9 cấp huyện
- Sở GDĐT dự giờ giáo dục phòng tránh bom mìn tại 4 trường THCS
- Lập hồ sơ đăng ký nghỉ hưu chế độ NĐ 108 đợt 2 năm 2019 trình UBND huyện
- Theo QĐ
- Theo GM
- Theo KH
- Ô. Đông
Thứ sáu
(01/3)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Tập huấn công tác KĐCLGD tại Sở GDĐT (2 ngày)
 
- Kiểm tra tình hình hạy học tại các trường
- Theo quy định
- Ô. Tuyển, ô. Giáo, ô. Tú, bà Vinh
- Theo KH
Thứ bảy
(02/3)
 
 
 
Chủ nhật
(03/3)
 
 
 

Tuần 08: (Áp dụng từ ngày 18/02/2019 đến 24/02/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(18/02)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Chấm thi vòng chung kết hội thi GVMN dạy giỏi cấp huyện (4 ngày từ 18/2 đến 21/2)
- Kiểm tra các lớp bồi dưỡng HSG9 tại Trường THCS Lê Quý Đôn
- 8h00: Họp các giáo viên Tiểu học tham gia dự thi GVDG cấp tỉnh tại Phòng GDĐT
- 14h00: Họp cán bộ thư viện THCS
- Kiểm tra tình hình dạy học một số trường
- Theo quy định
- Bà Nương, bà Vinh
 
- Ô. Giáo
- Theo GM
 
- Theo GM
- Theo KH
Thứ ba
(19/02)
- Kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Hoàng Hoa Thám
- Tham gia tập huấn nghiệp vụ điều tra dân số và nhà ở 2019 tại Tam Kỳ (4 ngày từ 19/2 đến 22/2/2019)
- 8h00: Dự khai mạc Hội thi GV dạy giỏi cấp tiểu học năm học 2018-2019 tại Hội trường Sở GDĐT Quảng Nam
- Kiểm tra lớp bồi dưỡng HSG9 môn tiếng Anh
- Thu nhận và kiểm tra hồ sơ nghỉ hưu theo chế độ 108
- Kiểm tra tình hình dạy học một số trường
- Theo QĐ
- Ô. Nguyên
 
- Theo GM
 
- Ô. Tùng
- Ô. Đông
- Theo KH
   Thứ tư
(20/02)
- Kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Nguyễn Tri Phương
- 6h30: Dự Lễ giao nhận quân năm 2019 tại Ban CHQS huyện
- Kiểm tra hồ sơ nghỉ hưu theo chế độ 108
- Làm việc với trường TH Lương Thế Vinh và THCS Lê Quý Đôn về HKPĐ cấp tỉnh
- Theo QĐ
- Ô. Tuyển
- Ô. Đông
- Ô. Quyền, ô. Tùng
Thứ năm
(21/02)
- Kiểm tra hồ sơ nghỉ hưu theo chế độ 108
- 7h30: Họp tại UBND huyện
- 15h00: Họp Lãnh đạo + đ/c Tiến
- Ô. Đông
- Ô. Quyền
- Theo KH
Thứ sáu
(22/02)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Dự gặp mặt 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân tại Đồn biên phòng Bình Minh
- 7h45: Dự Hội nghị giao ban Trưởng phòng GDĐT, chuyên viên, Hiệu trưởng trường TH các huyện, thị xã, thành phố về triển khai nhiệm vụ GDTH năm 2019 tại Duy Xuyên
- 8h00: Tổng kết Hội thi GVMN dạy giỏi cấp huyện tại Phòng GDĐT
- Theo quy định
- Theo GM
 
- Theo GM
 
 
- Theo KH
Thứ bảy
(23/02)
 
 
 
Chủ nhật
(24/02)
 
 
 

Tuần 07: (Áp dụng từ ngày 11/02/2019 đến 17/02/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(11/02)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 13h30: Họp tại UBND huyện
- Kiểm tra tình hình dạy học tại các trường
- Theo quy định
- Ô. Tuyển
- Theo KH
Thứ ba
(12/02)
- Xét chọn đội tuyển HSG9 4 môn: Sinh, Sử, Địa, Tin
- Học chính trị tại Tam Kỳ (4 ngày 12-15/02)
- Kiểm tra tình hình dạy học tại các trường
- Bộ phận THCS
- Ô. Quyền
- Theo KH
   Thứ tư
(13/02)
- Kiểm tra tình hình dạy học tại các trường
 
- Theo KH
 
Thứ năm
(14/02)
- Tổ chức giải bóng chuyền học sinh THCS (02 ngày)
- Kiểm tra tình hình dạy học tại các trường
- Theo QĐ
- Theo KH
Thứ sáu
(15/02)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Kiểm tra tình hình dạy học tại các trường
- 14h00: Họp CMHS và GV bồi dưỡng đội tuyển HSG9 4 môn: Sinh, Sử, Địa, Tin
- Theo quy định
- Theo KH
- Theo giấy mời
 
Thứ bảy
(16/02)
 
 
 
Chủ nhật
(17/02)
 
 
 

Tuần 06: (Áp dụng từ ngày 04/02/2019 đến 10/02/2019)   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(04/02)
- Nghỉ Tết Nguyên đán
- Trực cơ quan
 
- Theo phân công
Thứ ba
(05/02)
- 7h00: Viếng hương tại khu Tưởng niệm AHLS huyện
- Nghỉ Tết Nguyên đán
- Trực cơ quan
 
 
- Theo phân công
   Thứ tư
(06/02)
- Nghỉ Tết Nguyên đán
- Trực cơ quan
 
- Theo phân công
Thứ năm
(07/02)
- Nghỉ Tết Nguyên đán
- Trực cơ quan
 
- Theo phân công
Thứ sáu
(08/02)
- Nghỉ Tết Nguyên đán
- Trực cơ quan
 
- Theo phân công
Thứ bảy
(09/02)
 
 
 
Chủ nhật
(10/02)
 
 
 

Lịch công tác tháng 02 năm 2019   (Bấm vào link để tải về: LINK TẢI)

* Bổ sung:

14-15/02
Chung kết bóng chuyền THCS
Trường THCS
 
Lịch công tác tháng 02/2019 của Sở GD&ĐT Quảng Nam:

pgdthangbinh

Xem thêm...