Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Lịch công tác

Lịch công tác tháng 11 năm 2018

Ngày đăng : 29-10-2018

Tuần 48: (Áp dụng từ ngày 26/11/2018 đến 02/12/2018)

Ngày 
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(26/11)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp tại UBND huyện
- 13h30: Dự Hội nghị tổng điều tra dân số huyện
- Thu nhận hồ sơ thi thăng hạng giáo viên
- Theo quy định
- Ô.Tuyển
- Ô.Lượm, Ô.Nguyên
- TCCB
Thứ ba
(27/11)
- Kiểm tra chuyên ngành Trường TH Lý Tự Trọng và TH Nguyễn Văn Cừ
- Họp tại Sở GD-ĐT
- Dự Hội thảo dành cho trẻ em rối loạn hành vi
- Thu nhận hồ sơ thi thăng hạng giáo viên
- Theo QĐ
- Ô.Lượm
- Theo GM
- TCCB
Thứ tư
(28/11)
- 7h30: Họp bàn chuẩn bị đón Tỉnh kiểm tra phổ cập giáo dục  
 
- 13h30: Họp chi bộ Phòng GD-ĐT
- Tổng hợp hồ sơ thi thăng hạng giáo viên
- L.đạo, Trưởng bộ phận MN, TH, THCS, CNTT, T.Vụ
- Theo KH
- TCCB
Thứ năm
(29/11)
- 7h30: Hội đồng nhân dân huyện giám sát Phòng GD-ĐT
- 7h30: Dự hội nghị Hội người khuyết tật tại UBND huyện
- 14h00: Họp trực báo Hiệu trưởng các đơn vị trực thuộc
- Nộp hồ sơ thi thăng hạng giáo viên về Sở GD-ĐT
- Theo KH
- Bà Nương
- Theo KH
- TCCB
Thứ sáu
(30/11)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp cấp ủy + lãnh đạo
- 7h30: Dự sinh hoạt chuyên môn cụm Tiếng Anh tiểu học
- 13h30: Họp cơ quan đánh giá phân loại CBCC, VC cuối năm
- Theo quy định
- Theo KH
- Theo KH
- Theo KH
Thứ bảy
(01/12)
7h30: Dự khai mạc tập huấn BCH Liên Đội tại Phòng GD-ĐT
Ô.Quyền, Ô.Tùng
Chủ nhật
(02/12)

 

 

 
 

Tuần 47: (Áp dụng từ ngày 19/11/2018 đến 25/11/2018)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(19/11)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Dự Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và sinh hoạt kỷ niệm ngày NGVN (20/11) một số đơn vị
- Trực cơ quan
- Theo quy định
- Theo GM
 
- Theo phân công
Thứ ba (20/11)
- Dự Lễ đón bằng công nhận trường đạt chuẩn quốc gia và sinh hoạt kỷ niệm ngày NGVN (20/11) một số đơn vị
- Trực cơ quan
- Theo GM
- Theo phân công
Thứ tư (21/11)
- 7h30: Họp tại Huyện ủy
- Làm việc với các địa phương về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
- Đi học tại Tam Kỳ
- Ô.Tuyển
- Theo KH
- Ô.Đông, Ô.Tú, Ô.Tiến, Bà Vinh
Thứ năm
(22/11)
- Làm việc với các địa phương về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia
- Tập huấn trường học không khói thuốc tại Trường THCS Lý Thường Kiệt
- Theo KH
- Ô.Lượm, Ô.Tùng
Thứ sáu
(23/11)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Học tập, quán triệt các nội dung Hội nghị TW 8, khóa XII
- 7h30: Họp hội đồng mua sắm gói máy vi tính, ti vi, sạp ngủ
- Chiều: Nghiệm thu thiết bị mầm non (gói nông thôn mới)
- Theo quy định
- Ô.Tuyển
- Theo KH
- Theo KH
Thứ bảy
(24/11)
 
 
Chủ nhật
(25/11)
 
 
 

 

Tuần 46: (Áp dụng từ ngày 12/11/2018 đến 18/11/2018)

Ngày
Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm
Thực hiện
Thứ hai
(12/11)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 13h30: Dự Hội nghị hướng dẫn kiểm điểm, đánh giá, xếp loại TCĐ, đảng viên tại Hội trường Huyện ủy
- Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi 5 lớp 9 (5 môn)
- Đi công tác tại Sở GD-ĐT
- Dự chương trình “Thứ hai về với Liên đội” Tại trường THCS Chu Văn An
- Đi học ở Tam Kỳ
- Theo quy định
- Ô.Tuyển
 
- Theo KH
- Ô.Tú
- Ô.Quyền, Ô.Tùng
-Ô.Đông, .Ô.Tiến, Ô.Tú, Bà Vinh

Thứ ba (13/11)

- 7h30: Dự gặp mặt ngày 20/11 Hội Cựu giáo chức huyện
- Thẩm định nông thôn mới ở xã Bình Nguyên
- Kiểm tra CSVC các đơn vị
- Bà Nương
- Ô. Lượm
- Theo phân công

Thứ tư (14/11)

- Kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Quang Trung và Trường THCS Ngô Quyền
- Rà soát phổ cập giáo dục MN trẻ 5 tuổi xã Bình Chánh và xã Bình Giang tại Phòng GD-ĐT
- Kiểm tra CSVC một số đơn vị
- Đi công tác sở GD-ĐT Quảng Nam
- Theo QĐ
 
- Theo KH
 
- Theo phân công
- Ô.Quyền
Thứ năm
(15/11)
- 7h30: Họp lãnh đạo + Ô.Bốn
- Kiểm tra công tác tự đánh giá về KĐCL giáo dục  tại Trường MG Bình Đào và MG Bình Quý
- Báo cáo kết quả PCGDTH-XMC cho huyện
- Theo KH
- Theo phân công
 
- Tiểu học
Thứ sáu
(16/11)
- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Dự tuyên dương khen thưởng tại Sở GD-ĐT
- Dự Hội nghị đón bằng công nhận trường chuẩn quốc gia tại trường TH Trần Hưng Đạo
- Thu nhận hồ sơ đăng ký thi KHKT cấp THCS
- Theo quy định
- Ô.Tuyển
- Ô.Quyền
 
- Ô.Nguyên
Thứ bảy
(17/11)
Tổ chức lễ Tuyên dương- Khen thưởng năm học 2017-2018 và Kỷ niệm 36 năm ngày Nhà giáo Việt Nam tại Phòng GD-ĐT
Theo KH
Chủ nhật
(18/11)
 
 
 

Tuần 45: (Áp dụng từ ngày 05/11/2018 đến 11/11/2018)

Ngày

Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm

Thực hiện

Thứ hai
(05/11)
- 7h00: Chào cờ tại UBND huyện
- 7h15: Đọc báo tại cơ quan
- 8h00: Họp khối thi đua mầm non
- 13h30: Họp lãnh đạo + Ô.Đông
- Dự giờ phòng tránh bom mìn tại 04 trường THCS
- Theo lịch
- Theo quy định
- Theo GM
- Theo KH
- Ô.Tùng

Thứ ba (06/11)

- Kiểm tra phổ cập giáo dục các xã, thị trấn
- Tham gia Đoàn kiểm tra của Sở GD-ĐT tại Phòng GD-ĐT Hội An
- Theo KH
- Bà Nương

Thứ tư (07/11)

- 14h00: Họp tại UBND huyện
- Kiểm tra phổ cập giáo dục các xã, thị trấn
- Dự phòng tránh an toàn dưới nước tại Núi Thành
- Ô.Tuyển
- Theo KH
- Ô.Tùng

Thứ năm

(08/11)

- 7h30: Họp tại UBND xã Bình Minh
- Kiểm tra phổ cập giáo dục các xã, thị trấn
- Thẩm định nông thôn mới tại xã Bình Triều
- Tổ chức vòng loại bóng chuyền học sinh THCS cụm số 2
- Theo GM
- Theo KH
- Ô.Lượm
- Ô.Tùng

Thứ sáu

(09/11)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- Kiểm tra phổ cập giáo dục các xã, thị trấn
- Chiều: Công tác tại Hiệp Đức
- Theo quy định
- Theo KH
- Ô.Tuyển

Thứ bảy

(10/11)

 

 

Chủ nhật

(11/11)

 
 
 

Tuần 44: (Áp dụng từ ngày 29/10/2018 đến 04/11/2018)

Ngày

Thời gian - Nội dung công việc - Địa điểm

Thực hiện

Thứ hai

(29/10)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp UBND huyện thường kỳ tháng 10/2018
- 13h30: Tỉnh kiểm tra trường chuẩn Trường MG Bình Nguyên
- 13h30: Kiểm tra thư viện xuất sắc tại Trường TH Nguyễn Thành
- Đi học tại Tam Kỳ (05 ngày)
- Theo quy định
- Ô.Tuyển
- Theo QĐ
- Theo QĐ
- Ô.Tiến, Ô.Đông, Ô.Tú, Bà Vinh

Thứ ba (30/10)

- 13h30: Làm việc với UBND xã Bình Nguyên
 
- 13h30: Tập huấn trường học kết nối tại Tam Kỳ
- Tham gia Đoàn kiểm tra chuyên ngành  của Sở GD-ĐT tại Phòng GD-ĐT Tam Kỳ (03 ngày)
- Tập huấn an toàn bơi cho giáo viên TPT Đội tại Trung tâm VH-TT huyện (03 ngày)
- Tập huấn ứng phó với thiên tai và biến đổi khí hậu tại Đà Nẵng (03 ngày)
- Ô.Tuyển, Ô.Hà, Ô.Bốn
- Ô.Tú
- Bà Nương
 
- Ô.Quyền, Ô.Tùng
- Ô.Nguyên

Thứ tư (31/10)

- Kiểm tra chuyên ngành Trường THCS Huỳnh Thúc Kháng
- Tham gia đoàn khảo sát của Bộ GD-ĐT tại Trường TH Nguyễn Thành (03 ngày)
- Theo QĐ
- Ô.Tú

Thứ năm

(01/11)

- 7h30: Họp chi bộ Phòng GD-ĐT
- Hoàn thành đăng ký tên đề tài thi KHKT trực tuyến
- Kiểm tra một số đơn vị trường học
- Theo KH
- Ô.Nguyên
- Theo QĐ

Thứ sáu

(02/11)

- 7h00: Đọc báo tại cơ quan
- 7h30: Họp tại UBND huyện
- 13h30: Họp lãnh đạo
- 14h00: Thanh lý CSVC Trường MG Bình Nguyên
- 15h00: Thanh lý CSVC Trường THCS Lý Thường Kiệt
- Kiểm tra một số đơn vị trường học
- Theo quy định
- Bà Nương
- Theo KH
- Theo phân công
- Theo phân công
- Theo QĐ

Thứ bảy

(03/11)

 

 

Chủ nhật

(04/11)

 

 

 

Lịch công tác tháng 11/2018:

 

pgdthangbinh

Xem thêm...