exception 'Exception' with message 'Action is invalid.detailnewsDetail' in /vietec/domains/vemis.vn/public_html/classes/class.Main.php:474 Stack trace: #0 /vietec/domains/vemis.vn/public_html/classes/class.Main.php(277): Main->CallModule('tin_tuc_don_vi_...', 'detailnews', 'detail', 'html', Array, 'themes/customiz...') #1 /vietec/domains/vemis.vn/public_html/index.php(102): Main->index_contentHTML(Array) #2 {main}

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Quy định giờ ra vào lớp 2019-2020

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28

Công khai theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 12 năm 2017 , năm học

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2018-2019

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai theo TT 36/2017/TT-BGDĐT 2019-2020

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm

Công khai tiền tài trợ mua ti vi dạy học năm học 2017-2018
Xem thêm...
Website Đơn vị