Tin tức/(Trường tiểu học Hòa Sơn)/Hoạt động chuyên môn/SINH HOẠT CHUYÊN MÔN:Nghiên cứu thông tư 22/
SINH HOẠT CHUYÊN MÔN:Nghiên cứu thông tư 22

Trong hai buổi chiều các ngày 03 và 04-10-2018 , Trường Tiểu học Hòa Sơn tổ chức Sinh hoạt chuyên môn Tập huấn kĩ thuật đánh giá học sinh Tiểu học theo thông tư 22

Tác giả: c1hoason

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

ba cong khai 16-17

Ba cong khai

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018- 2019

CHẤT LƯỢNG, CSVC, CÁC KHOẢN THU, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

DỰ TOÁN CHI VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2017-2018

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2018

Biểu mẫu công khai T5 - theo thông tư 21

Biểu mẫu công khai T5 theo thông tư 21
Xem thêm...
Website Đơn vị