Công tác chăm sóc vườn rau của đoàn viên công đoàn Trường MN H

Đoàn viên công đoàn chăm sóc vườn rau

Chi tiết

Thư viện ảnh

Tin nhà trường

Cán bộ tham gia tập huấn tại trường Mn Bắc lý

Thứ bảy, 28/04/2018

Tham gia huấn chuyên môn

Truương Mn Hoàng Lương phôi hợp công đoàn nhà trường tổ chức

Thứ năm, 08/03/2018

Truương Mn Hoàng Lương phôi hợp công đoàn nhà trường tổ chức mit tinh kỷ niệm ngày 8/3

TD sáng

Thứ hai, 05/03/2018

TD sáng

Chương trình học

Chương trình học 3 tuổi

Thứ tư, 11/04/2018

Chương trình học 3 tuổi

Chương trình học 4-5 tuôi

Thứ tư, 11/04/2018

Chương trình học 4-5 tuổi

HĐ góc

Thứ hai, 05/03/2018

HĐ góc

Công đoàn

Công tác chăm sóc vườn rau của đoàn viên công đoàn Trường MN H

Thứ bảy, 28/04/2018

Đoàn viên công đoàn chăm sóc vườn rau

chuẩn bị cho đoàn viên công đoàn dự thiGVG cấp huyện

Thứ tư, 11/04/2018

chuẩn bị cho đoàn viên công đoàn dự thiGVG cấp huyện

Công đoàn trường MN Hoàng Lương tổ chức mít ting 8/3

Thứ năm, 08/03/2018

Công đoàn trường MN Hoàng Lương tổ chức mít ting 8/3