Tin tức/(Trường tiểu học Hợp Thịnh 2)/Tin nhà trường/
HOẠT ĐỌNG 20/10/2019

trong nhiều năm qua tổ chức công Đoàn đã kết hợp chặt chẽ với chính quyền nhá trường và các ban nghành đoàn thể tổ chức tôt ngày 20/10 nói về vai trò của tổ nữ công trong phong trào thi đua " Gioir việc trường - Đảm việc nhà ''Giups các bạn hiểu hownvai trò của người phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Tác giả: Phạm Văn Hải

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

ba cong khai 16-17

Ba cong khai

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018- 2019

CHẤT LƯỢNG, CSVC, CÁC KHOẢN THU, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

DỰ TOÁN CHI VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2017-2018

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2018

Biểu mẫu công khai T5 - theo thông tư 21

Biểu mẫu công khai T5 theo thông tư 21
Xem thêm...
Website Đơn vị