Tin tức/
15/07/2020

BÀI TUYÊN TRUYỀN PHÒNG CHỐNG MA TÚY TRONG TRƯỜNG HỌC

Tác giả: Nguyễn Văn vui

15/07/2020

BÀI TUYÊN TRUYỀN BỆNH BẠCH HẦU VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG TRÁNH

Tác giả: Nguyễn Văn vui

07/07/2020

Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ chuyên đề của chi bộ trường Tiểu học Ngọc Sơn

Tác giả: Phạm thị Hoàn

30/06/2020

Một ngày hoạt động có ý nghĩa

Tác giả: Phạm Thị Hoàn

27/06/2020

Biển đảo quê hương tôi

Tác giả: Nguyễn Thị Thanh Hà

25/06/2020

TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG NGÀY QUỐC TẾ THIẾU NHI (1/6/2020) Ở KHU NGỌC TÂN

Tác giả: Nguyễn đức thắng

25/06/2020

Giờ ra chơi đến với thư viện ngoài trời

Tác giả: Nguyễn Anh thắng

26/05/2020

TỔ 1 DUY TRÌ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN SAU 3 THÁNG NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Tác giả: Nguyễn Thị Là

25/05/2020

HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN SAU DỊCH Ở KHỐI 3

Tác giả: Nguyễn đức Thắng

22/05/2020

LỄ KẾT NẠP ĐỘI VIÊN MỚI NĂM HỌC 2019-2020

Tác giả: Trường tiểu học Ngọc Sơn

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

ba cong khai 16-17

Ba cong khai

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018- 2019

CHẤT LƯỢNG, CSVC, CÁC KHOẢN THU, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

DỰ TOÁN CHI VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2017-2018

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2018

Biểu mẫu công khai T5 - theo thông tư 21

Biểu mẫu công khai T5 theo thông tư 21
Xem thêm...
Website Đơn vị