Bản quyền bởi Trường Mầm non Đoan Bái 1
Địa chỉ: Đoan Bái, Hiệp Hòa, Bắc Giang
Tel : +84........./ Fax: +84.............
Giấy phép số: 599/GP-INTER do Bộ VH-TT cấp ngày 09/04/2007
Email : mndoanbai1.hh@bacgiang.edu.vn - Website:http://mndoanbai1.hiephoa.vemis.vn