Hoạt động LQVH

Lớp 5-6 tuổi A1

Chi tiết

Thư viện ảnh

Trải nghiệm

Chương trình trải nghiệm

Thứ hai, 17/04/2017

Bánh trôi

Trải nghiệm bánh trôi

Thứ hai, 17/04/2017

Thực hành

vườn rau

HĐNT

Chủ nhật, 20/11/2016

lớp MG 5T

HĐNT

Chủ nhật, 20/11/2016

lớp MG 5T

Hoạt động ngoài trời

Chủ nhật, 20/11/2016

hoạt động ngoaig trời

Dự giờ

báo cáo

Thứ hai, 23/01/2017

báo cáo tháng 1

vườn rau

Thứ hai, 23/01/2017

rau sạch

Vườn rau

Thứ hai, 23/01/2017

Vườn rau tháng 12

Báo cáo

Văn nghệ

Thứ hai, 23/01/2017

Tiết mục hát

Văn nghệ

Thứ hai, 23/01/2017

Văn nghệ

báo cáo

Thứ hai, 23/01/2017

tháng 1

tin trường

Chuyên đề văn học

Thứ ba, 19/12/2017

Lớp 5 tuổi khu Phú Thuận

Haotj động học

Thứ ba, 19/12/2017

Hoạt động ủa lớp 4 tuổi Phú Thuận

Hoạt động học

Thứ ba, 19/12/2017

Hoạt động phát triển thể chất