Tin tức : Học sinh giỏi - TDTT

Tổng hợp đăng ký hồ sơ trực tuyến các cuộc thi năm học 2018 - 2019

Ngày đăng : 01-09-2018

Ngoài các hồ sơ nộp theo quy định; các trường bấm vào link tên cuộc thi để nhập hồ sơ đăng ký trực tuyến:

* Lưu ý: Chỉ các tài khoản Gmail của trường đăng ký trên http://danhba.thangbinh.edu.vn mới có quyền chỉnh sửa. Vì vậy, phải đăng xuất tài khoản Gmail cá nhân đang sử dụng và đăng nhập bằng tài khoản đăng ký mới nhập dữ liệu được. Cám ơn! (Trong email đó sẽ có thư mời chỉnh sửa...)

1. Đăng ký thi HSG lớp 9 đợt I, năm học 2018 - 2019 (Toán-Văn-Anh-Lý-Hóa)

(Hạn cuối hoàn thành đăng ký: 10/10/2018; Ngày thi đợt 1: 24, 25/10/2018)

 

2. Đăng ký thi HSG lớp 9 đợt II, năm học 2018 - 2019 (Sinh-Sử-Địa-Tin)

(Hạn cuối hoàn thành đăng ký: 10/01/2019; Ngày thi đợt 2: 25/01/2019)

Công văn số 38/PGDĐT ngày 21/11/2018 v/v Tổ chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 9 đợt 2 năm học 2018-2019

 

3. Đăng ký cuộc thi KHKT năm học 2018-2019 dành cho HS khối 8, 9

(Ý tưởng: 10/10/2018; Tên đề tài: 01/11/2018; Nộp hồ sơ giấy: 16/11/2018; Tổ chức: 26-28/11/2018)

LINK XEM THAM KHẢO HÌNH ẢNH TRƯNG BÀY TẠI CUỘC THI KHKT CẤP TỈNH THỜI GIAN QUA

- Kết quả nộp hồ sơ dự án tham gia thi cấp huyện.       (Thông báo số 22/TB-PGDĐT ngày 22/11/2018)

- Công văn số 1237/SGDĐT-GDTrH ngày 22/8/2018 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc hướng dẫn triển khai hoạt động NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh trung học năm học 2018-2019

- Tổng hợp các biểu mẫu của hồ sơ dự án đăng ký dự thi (có thể tải về từ mục Công văn/Khoa học kỹ thuật trên trang mạng Trường học kết nối)

- Tổng hợp danh sách các dự án đăng ký dự thi cấp tỉnh (tham gia vòng sơ loại)

THÔNG TIN TỪ BAN TỔ CHỨC CUỘC THI CẤP TỈNH:

- Thông báo chỉ đạo điều hành

- Danh sách đề tài cần thay đổi Lĩnh vực dự thi (có gợi ý đính kèm)

- Thống kê sản phẩm đã nộp bài trên mạng THKN đến hết ngày 03.12.2018.

- Kết quả thẩm định sơ loại đề tài dự thi KHKT cấp tỉnh năm học 2018-2019

- Kết quả thẩm định sơ loại đề tài dự thi KHKT cấp tỉnh năm học 2018-2019 (chấm lần 2, kết quả chính thức)

 

 4. Đăng ký cuộc thi e-learning năm học 2018-2019 dành cho GV THCS

(Đăng ký: 30/11/2018; Nộp sản phẩm: 02/01/2019; Tổ chức: 08-18/01/2019)

- Giáo án tham khảo mẫu: http://elearning.moet.edu.vn

- Tài liệu tham khảo: http://edu.net.vn

- Tải phần mềm Adobe Presenter 7.0: Link tải   (các phiên bản khác, vui lòng tra Google)

* Hồ sơ thi cấp huyện:

- Công văn 169/PGDĐT ngày 08/10/2018 v/v tổ chức cuộc thi E-learning cấp huyện năm học 2018-2019

* Tổng hợp danh sách 42 đề tài đăng ký dự thi E-learning cấp huyện (thời điểm chốt: 24/12/2018)

* Danh sách đề tài nộp dự thi cấp tỉnh (tổng cộng: 32 đề tài)

* Hồ sơ thi cấp tỉnh:

- Công văn số 1379/SGDĐT-GDTrH ngày 14/09/2018 v/v Tổ chức cuộc thi Thiết kế bài giảng e-Learning năm học 2018-2019

 

 

 5. Hồ sơ đăng ký thi GVG tỉnh cấp THCS năm học 2018-2019

DANH SÁCH CHÍNH THỨC DỰ THI GVDG CẤP TỈNH (Ban hành ngày 24/12/2018 với đầy đủ tiết dạy tự chọn và bắt buộc)

Danh mục các tiết dạy trong Hội thi GVG cấp tỉnh năm học 2018-2019

      Bắt thăm trực tuyến tiết dạy bắt buộc thi GVG tỉnh cấp THCS năm học 2018-2019

MÔN
LỚP
MÃ BÀI DẠY
Toán
6-9
 T01, T02, T03, T04, T05, T06, T07, T08, T09, T10, T11, T12, T13, T14, T15, T16
Sinh học
6-9
 S01, S02, S03, S04, S05
Địa lí
6-9
 Đ01, Đ02, Đ03, Đ04, Đ05, Đ06
Ngữ văn
6-9
 V01, V02, V03, V04, V05, V06, V07, V08, V09, V10, V11, V12, V13, V14, V15, V16
 
* Bổ sung mới từ Sở GDĐT:
Ngày 02/01/2019: 1) Danh sách các điểm thi giảng            2) Công văn 10/SGDĐT-GDTrH
 

6. Tổng hợp số lượng đăng ký đề thi học kỳ I khối 6, 7, 8, 9 năm học 2018-2019ề Sở GDĐT ra)

Lưu ý: đề kiểm tra HK 1 môn tiếng Anh của các lớp học chương trình 10 năm (khối 6 đến 12) do các đơn vị tự ra; Sở GDĐT chỉ ra đề cho chương trình tiếng Anh 7 năm. Vậy, khi đăng ký số lượng đề kiểm tra, đề nghị các trường chỉ đăng ký số lượng học sinh kiểm tra chương trình tiếng Anh 7 năm (không bao gồm số học sinh học chương trình 10 năm).

 

 

7. Tổng hợp số lượng đăng ký đề thi học kỳ II khối 6, 7, 8, 9 năm học 2018-2019 (đề Sở GDĐT)

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất