Tin tức/(Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh)/Tin tức sự kiện/
HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016 VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH THẠNH

TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2015-2016

VÀ TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016-2017

          Ngày 19 tháng 8 năm 2016, tại Hội trường Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh long trọng tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017.

          Tham dự Hội nghị có sự hiện diện của các đại biểu: Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT thành phố Cần Thơ; Ông Lương Hiển Vinh, Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục thành phố Cần Thơ cùng với các đồng chí đại diện các phòng chuyên môn, nghiệp vụ của Sở GD&ĐT; đại diện Công ty Sách – thiết bị trường học, Bảo Việt Cần Thơ; Ông Đỗ Thanh Thảo, Phó Bí thư thường trực, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Vĩnh Thạnh; Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh; Ông Trần Việt Hùng, Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc huyện Vĩnh Thạnh; các đồng chí đại diện các ban, ngành, đoàn thể huyện Vĩnh Thạnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh; các đồng chí đại diện lãnh đạo Trung tâm Giáo dục Thường xuyên, Trường THPT và các đồng chí hiệu trưởng, chủ tịch công đoàn cơ sở các trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn huyện Vĩnh Thạnh.

          Tại Hội nghị, đại diện lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh đã thông qua báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2016-2017; các đơn vị trường đạt thành tích tốt trong hoạt động quản lý giáo dục, tổ chức dạy và học hiệu quả, nâng cao chất lượng giáo dục đã báo cáo tham luận, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác với các nọi dung trọng tâm: “thực hiện phong trào, hội thi nhằm nâng cao chất lượng giáo dục, chăm sóc trẻ của trường Mầm non Vĩnh Trinh 2”, “những giải pháp nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh giỏi ở trường tiểu học Thạnh Lợi 2”, “kinh nghiệm trong việc chỉ đạo bồi dưỡng thi Tin học trẻ và Sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng của trường THCS Vĩnh Trinh”, “Hiệu trưởng trường THCS Thạnh Mỹ chỉ đạo thực hiện công tác phòng, chống bạo lực học đường”; tuyên dương, khen thưởng những tập thể và cá nhân đạt thành tích lao động tiên tiến trong năm học 2015-2016; sự phát biểu chỉ đạo và định hướng công tác trọng tâm năm học 2016-2017 của Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh.     

Trong năm học 2015-2016, Phòng Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh ban hành Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 02 tháng 3 năm 2015 về việc thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW Hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”; Kế hoạch phát triển giáo dục giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2030; Đề án sáp nhập Trường Mẫu giáo TTr Thạnh An 2 vào Trường Mầm non TTr Thạnh An và các kế hoạch, quyết định, văn bản hành chính khác có liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2015-2016 và hoạt động giáo dục trên địa bàn huyện. Triển khai các văn bản quy phạm pháp luật mới của Quốc hội, Chính phủ, bộ, ngành, các văn bản hướng dẫn các khoản thu, chi ngoài học phí, chế độ trả lương dạy thêm giờ buổi,…Chỉ đạo các trường xây dựng kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật vào kế hoạch năm học của nhà trường.

Đồng thời, triển khai đến đội ngũ công chức, viên chức thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua của ngành gắn với việc “Đổi mới căn bản và toàn diện để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục”, không ngừng rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống, nâng cao hiệu quả công tác. Đẩy mạnh cuộc vận động “Mỗi thầy giáo, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tạo điều kiện cho công chức, viên chức học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, quản lý giáo dục, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, lựa chọn đề tài sáng kiến kinh nghiệm, ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới công tác quản lý giáo dục và giảng dạy nhằm nâng cao hiệu quả giờ dạy trên lớp, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.

Được sự quan tâm đầu tư của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ và Huyện ủy, Ủy ban nhân dân huyện trong việc phân bổ kinh phí xây dựng cơ sở vật chất trường lớp, đầu tư trang thiết bị dạy và học giúp cho ngành giáo dục huyện từng bước thực hiện tốt mục tiêu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh được Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ đánh giá hoàn thành xuất sắc 15/16 tiêu chí thi đua trong năm học 2015-2016, 49 đơn vị trường cùng với Phòng GD&ĐT và 1151 cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện Vĩnh Thạnh cấp giấy chứng nhận Lao động tiên tiến, 189 cá nhân đạt Chiến sĩ thi đua cơ sở, 44 tập thể và 601 cá nhân nhận giấy khen hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2015-2016 .

Năm học 2016-2017, toàn ngành giáo dục huyện Vĩnh Thạnh tăng cường kỷ cương, nề nếp trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, trong đó giáo dục phổ thông chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng; giáo dục mầm non chú trọng việc chăm sóc, giáo dục trẻ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012 - 2020”, Đề án “Xóa mù chữ đến năm 2020”; kiện toàn, củng cố mô hình hoạt động của trung tâm giáo dục thường xuyên và trung tâm học tập cộng đồng theo hướng một cơ sở thực hiện nhiều nhiệm vụ; đổi mới công tác quản lý, tăng cường nề nếp, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ sở giáo dục thường xuyên; mở rộng việc dạy văn hóa kết hợp với dạy nghề và tổ chức thực hiện chương trình giáo dục khởi nghiệp tại cơ sở giáo dục thường xuyên; tiếp tục đổi mới hoạt động của thư viện trường học, xây dựng tủ sách lớp học, phát triển văn hóa đọc gắn liền với đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực của người học.

Hệ thống Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh từng bước chuyển biến căn bản, toàn diện theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa, mở rộng quy mô trường, lớp gắn với việc bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực phát triển toàn diện, xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia theo tiêu chí xã nông thôn mới. Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục quốc gia đến năm 2020, Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục phổ thông giai đoạn 2012-2020”./.

Một số hình ảnh về Hội nghị

Ông Nguyễn Văn Liếng, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT thông qua báo cáo Tổng kết năm học 2015-2016 và triển khai nhiệm vụ năm học 2016-2017

Ông Nguyễn Văn Hồng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT trao giấy khen

Hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua cho Phòng GD&ĐT

Ông Đoàn Trung Kiên, Phó Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh

Trao Chứng nhận tập thể đạt Lao động tiên tiến năm học 2015-2016

Tác giả: Võ Thiện Nghĩa