Tin tức/(Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh)/THCS/
Những lưu ý khi tổ chức vòng thi cấp trường (IOE)

Những điều cần lưu ý khi tổ chức vòng thi cấp trường

Vòng thi cấp trường đối với cấp tiểu học và trung học cơ sở sắp đến rồi. Ban Tổ chức cấp toàn quốc lưu ý Ban Tổ chức cấp trường, các thầy cô giáo và các em học sinh những điều sau đây:

1) Điều kiện để học sinh được dự thi cấp trường:

Trường tiểu học, trung học cơ sở quyết định tổ chức vòng thi cấp trường. Học sinh trường nào thi ở trường mình học, tuyệt đối không đăng ký thi ở các trường khác.

+ Học sinh phải đăng ký họ tên hiển thị đúng với họ tên trong Giấy khai sinh.

+ Học sinh phải vượt qua vòng tự luyện thứ 15. Nếu chưa qua vòng tự luyện này thì khi dự thi sẽ được hệ thống thông báo: "Bạn không phải là đối tượng thi".

+ Thành viên đã được duyệt hay chưa được duyệt đều có quyền dự thi vòng thi chính thức các cấp.

2) Những công việc cần chuẩn bị của nhà trường:

Hiệu trưởng ra quyết định thành lập Ban tổ chức thi cấp trường.

 

3) Những nghiêm cấm đối với học sinh khi dự thi vòng thi chính thức:
+ Không được mở thêm các trang khác ngoài trang thi ioe.vn 
+ Sử dụng các phím F5, phím Back trở lại trang trước đó.

Khi học sinh vi phạm các điều trên trên, hệ thống sẽ tự động kết thúc việc làm bài của thí sinh và không được thi lại.

 

Khung giờ thi

2.1.1 Cấp Tiểu học

Vòng thi cấp trường dành cho Tiểu học được tổ chức vào 02 ngày 03/12 và 04/12 năm 2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 3: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’.

- Khối lớp 4: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’.

- Khối lớp 5: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’.

2.1.2 Cấp trung học cơ sở

Vòng thi cấp trường dành cho THCS được tổ chức vào 02 ngày 10/12 và 11/12 năm 2016 với khung giờ thi cho các khối cụ thể như sau:

- Khối lớp 6: từ 7h30’ đến 8h00’ hoặc từ 13h30’ đến 14h00’.

- Khối lớp 7: từ 8h30’ đến 9h00’ hoặc từ 14h30’ đến 15h00’.

- Khối lớp 8: từ 10h30’ đến 11h00’ hoặc từ 16h30’ đến 17h00’.

- Khối lớp 9: từ 9h30’ đến 10h00’ hoặc từ 15h30’ đến 16h00’.

Tác giả: pgdvinhthanh