Tin tức/(Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh)/Công tác HS-Ngoại khóa/
TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN VÕ CỔ TRUYỀN

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN VĨNH THẠNH

TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN VÕ CỔ TRUYỀN DÀNH CHO GIÁO VIÊN

NĂM HỌC 2017-2018

      Nhằm nâng cao sức khỏe, thể lực và tạo thói quen tập luyện thể dục thể thao hàng ngày cho học sinh, đẩy mạnh phong trào rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, thực hiện Công văn số 4775/BGDĐT-CTHSSV ngày 16 tháng 9 năm 2015 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai, tổ chức thực hiện bài tập thể dục buổi sáng, thể dục giữa giờ, bài võ cổ truyền trong các trường phổ thông và thực hiện Kế hoạch số 2403/KH-SGDĐT ngày 02 tháng 10 năm 2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lớp tập huấn võ cổ truyền cho giáo viên, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Vĩnh Thạnh tổ chức lớp tập huấn võ cổ truyền dành cho giáo viên năm học 2017-2018 tại Nhà đa năng, trường THCS Thạnh Mỹ.

          Lớp tập huấn được tổ chức trong thời gian 03 ngày, từ ngày 31 tháng 10 năm 2017 đến hết ngày 02 tháng 11 năm 2017, có 66 lượt giáo viên thể dục thể thao và giáo viên làm Tổng phụ trách Đội tham gia. Học viên được hướng dẫn thực hiện bài quyền Công pháp của võ cổ truyền, gồm 36 động tác và phương pháp giảng dạy võ cổ truyền.

Sau khi lớp tập huấn kết thúc, quý thầy, cô giáo về đơn vị trường căn cứ điều kiện thực tế, xây dựng kế hoạch và tổ chức hướng dẫn học sinh thực hiện bài quyền Công pháp của võ cổ truyền, tổ chức cho học sinh thực hiện vào hoạt động thể dục giữa giờ trong nhà trường. Bên cạnh, yêu cầu, hướng dẫn học sinh tự tập tại nhà trước khi đến trường hoặc thực hiện tập thể dục vào buổi sáng tại nhà./

Võ Thiện Nghĩa

Chuyên viên Phòng GD&ĐT huyện Vĩnh Thạnh

Tác giả: pgdvinhthanh