Thứ hai, 03/08/2020 22:19:45
Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động Trường THPT Trần Đại Nghĩa, năm học 2017 - 2018

Ngày: 19/10/2017

BẢN TIN 

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC,VIÊN CHỨC, NGƯỜI LAO ĐỘNG

NĂM HỌC 2017 – 2018

 

            Căn cứ Công văn số 2249/SGDĐT – VP ngày 18/9/2017 của Sở GD & ĐT TP. Cần Thơ về việc tổ chức hội ngị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành giáo dục và đào tạo năm học 2017 – 2018. Căn cứ Kế hoạch năm học số 212/KH – TĐN ngày 25/9/2017 của trường THPT Trần Đại Nghĩa.

           Ngày 08/10/2017, Trường THPT Trần Đại Nghĩa long trọng tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức, người lao động năm học 2017 – 2018 nhằm đánh giá quá trình hoạt động của toàn trường trong năm học qua đồng thời đề ra phương hướng, nhiệm vụ và triển khai kế hoạch năm học 2017-2018.

          Tại Hội nghị, đồng chí Trịnh Nguyễn Thi Bằng - Hiệu trưởng nhà trường đã báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết hội nghị CB-CC-VC của đơn vị năm học 2016 – 2017 và phương hướng nhiệm vụ, chỉ tiêu, biện pháp, thực hiện nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. 

          Hội nghị cũng được nghe đồng chí Trương Thị Cẩm Thúy – Trưởng ban TTND báo cáo kết quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân năm học qua cùng kế hoạch hoạt động năm học mới, đồng thời Hội nghị đã bầu Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ mới 2016 – 2018 gồm 3 thành viên.

          Đồng chí Trần Thị Xoan – Phó hiệu trưởng nhà trường báo cáo thực hiện dân chủ năm học 2016-2017, dự thảo quy chế dân chủ năm học 2017-2018 và quy chế làm việc năm học 2017 – 2018. Đồng chí Lê Hồng Phước – Chủ tịch công đoàn thông qua kết quả thi đua năm học 2016-2017 và kế hoạch thi đua năm học 2017-2018. Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, hội nghị đã tiến hành thảo luận đóng góp xây dựng hoàn thiện bộ Quy chế thi đua, Quy chế chi tiêu nội bộ, kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 – 2018. Hội nghị cũng baauf ra Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2017-2018.

       Sau hơn 4 tiếng làm việc tích cực và nghiêm túc, Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp, hứa hẹn một năm học mới với nhiều thắng lợi mới.

                                                                                                                                                        Châu Thị Hằng

thpttrandainghia
Tin liên quan