Chủ nhật, 29/11/2020 05:08:47

  • <p class="MsoNormal" align="center" style="text-align:center;text-indent:26.95pt"><br></p>
  • Địa chỉ: Đường A3, KDC Hưng Phú 1, p. Hưng Phú, q. Cái Răng, TP. Cần Thơ
  • Email: dt_huyen.c3trandainghia@cantho.edu.vn
  • Điện thoại: 0975092866
TT Thông tin
1
Họ tên: Đào Thanh Huyền
Vị trí: Tổ trưởng
Email: dt_huyen.c3trandainghia@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0975092866
2
Họ tên: Bùi Khắc Phú
Vị trí: Tổ phó
Email: bk_phu.c3trandainghia@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0987055277
3
Họ tên: Nguyễn Đình Tú
Vị trí: Giáo viên
Email: nd_tu.c3trandainghia@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0916476889
4
Họ tên: Nguyễn Văn Đà
Vị trí: Giáo viên
Email: nv_da.c3trandainghia@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0919445448
5
Họ tên: Đái Thanh Truyền
Vị trí: Giáo viên
Email: dt_truyen.c3trandainghia@cantho.edu.vn
Điện thoại: 0982951079