Thứ hai, 03/08/2020 22:00:58
THÔNG TIN KỲ THI THPT QUỐC GIA NĂM 2018

Ngày: 10/07/2018

          Thời gian công bố kết quả thi THPT quốc gia là: 00 giờ 01 phút ngày 11/7/2018.

           Vì vậy, thí sinh đăng ký dự thi có thể truy cập vào hai địa chỉ Website sau:

thithpt.ctu.edu.vn

thithptqg.cantho.gov.vn

 

thpttrandainghia
Tin liên quan