Thứ hai, 03/08/2020 22:11:27
Thông báo tuyển sinh Đại học năm 2017

Ngày: 18/10/2017

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KINH TẾ - KỸ THUẬT CẦN THƠ

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

                    Cần Thơ, ngày 01 tháng 9 năm 2017

                                         

 

                 

 

 

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

NĂM 2017

 

 

       

Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Cần Thơ phối hợp đào tạo bậc đại học hệ vừa làm vừa học với các trường công lập uy tín tuyển sinh năm 2017, cụ thể như sau:

 

 1. TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ

* Liên thông cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học gồm các ngành: XÉT TUYỂN

 

 1.  

NGÀNH TUYỂN SINH

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

GHI CHÚ

 1.  

Tài chính ngân hàng

1,5 năm

 

 1.  

Quản trị kinh doanh

1,5 năm

 

 1.  

Kinh doanh quốc tế

1,5 năm

 

 1.  

Quản trị du lịch lữ hành

2 năm

 

 1.  

Quản lý tài nguyên môi trường

1,5 – 2 năm

 

 1.  

Công nghệ thông tin

2 năm

 

 1.  

Thú y

2,5 năm

 

 1.  
 •  

2 – 2,5 năm

 

            v Điều kiện xét tuyển:

                         + Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành hoặc cùng nhóm ngành;

 + Các điều kiện khác thuộc Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

* Đại học văn bằng 2 vừa làm vừa học: XÉT TUYỂN

                        Luật và Kế toán         - Thời gian học: 2 – 2,5 năm tùy theo ngành

            v Điều kiện xét tuyển: Đã tốt nghiệp đại học hệ chính quy, vừa làm vừa học hoặc hệ đào tạo từ xa (không phân biệt nhóm ngành và trường đào tạo) ;  Các điều kiện khác thuộc Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Thời gian học: Ngày thứ bảy, chủ nhật

 

2- TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG   

 

 1.  

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

 1.  

Bảo vệ thực vật

Toán cao cấp

Sinh lý thực vật

Bảo vệ thực vật

2 năm

 1.  

Công nghệ thực phẩm

Toán cao cấp

Hóa sinh công nghiệp

Công nghệ sau thu hoạch và CB nông sản.

1,5 năm

 1.  

Phát triển nông thôn

Toán cao cấp

Phát triển nông thôn

Hệ thống canh tác

1,5 năm

*  Điều kiện dự tuyển:  Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng cùng ngành; Ngành gần (ngành phù hợp):

* Đối với ngành BVTV: Khuyến nông, phát triển nông thôn, công nghệ sinh học, công nghệ sinh học ứng dụng.

* Đối với ngành PTNT: Nông học, khuyến nông

* Đối với ngành CNTP: Chỉ tuyển thí sinh có bằng CĐ ngành đúng. Riêng công nghệ thủy sản được liên thông CNTP.

* Các điều kiện khác thuộc Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Thời gian học: Ngày thứ bảy, chủ nhật

3- ĐẠI HỌC ĐỒNG THÁP

* Liên thông cao đẳng lên đại học vừa làm vừa học gồm các ngành:

 1.  

NGÀNH TUYỂN SINH

MÔN THI

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Môn cơ bản

Môn cơ sở ngành

Môn chuyên ngành

 1.  

Kế toán

Triết học

Kinh tế vi mô

Nguyên lý kế toán

2 năm

 1.  

Quản lý đất đai

Toán cao cấp

Trắc địa bản đồ

Pháp luật đất đai

2 năm

* Điều kiện dự tuyển: Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng chuyên  ngành; các điều kiện khác thuộc Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục - Đào tạo.

4- ĐẠI HỌC NHA TRANG

       * Liên thông cao đẳng  và trung cấp lên đại học vừa làm vừa học gồm các ngành: XÉT TUYỂN

 

 1.  

 

LOẠI HÌNH ĐÀO TẠO

 

NGHÀNH TUYỂN SINH

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 1.  

ĐH liên thông từ CĐ

Nuôi trồng thủy sản

1,5 năm

 1.  

ĐH liên thông từ TC

Kế toán

2,5 năm

 1.  

ĐH liên thông từ TC

Quản trị kinh doanh

2,5 năm

 1.  

ĐH liên thông từ TC

Nuôi trồng thủy sản

2,5 năm

 Điều kiện xét tuyển: Thí sinh có bằng tốt nghiệp cao đẳng, trung cấp cùng ngành; Thí sinh có bằng tốt nghiệp khác chuyên ngành sẽ học bổ sung các học phần còn thiếu theo quy định của trường ĐH Nha Trang; Các điều kiện khác thuộc Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục-Đào tạo.

Thời gian học: Ngày thứ bảy, chủ nhật

5- ĐẠI HỌC VINH

* Liên thông Trung cấp lên đại học vừa làm vừa học gồm các ngành: XÉT TUYỂN

 1.  

NGÀNH TUYỂN SINH

THỜI GIAN ĐÀO TẠO

 1.  

Tài chính ngân hàng

3 năm

 1.  

Công nghệ thông tin

3 năm

 1.  
 •  

3 năm

 1.  

Việt Nam học

3 năm

* Điều kiện xét tuyển: Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp Trung cấp các ngành

Đối với ngành Tài chính - Ngân hàng: Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Kinh tế, Kế toán -Kiểm toán, Kinh tế nông nghiệp, Quản trị kinh doanh, Quản lý kinh tế.

Đối với ngành Công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin, Tin học ứng dụng, Tin học kế toán, kỹ thuật tin học, quản trị mạng máy tính, Hệ thống mạng máy tính, Kỹ thuật lập trình viên, Lập trình phân tích hệ thống, CNTT đa phương tiện, thiết kế và quản lý website, Điện tử tin học, Công nghệ kỹ thuật phần mềm máy tính.

Đối với ngành Luật: Luật, Pháp lý, An ninh, Cảnh sát, Chính trị-Hành chính, Lý luận

http://www.ctec.edu.vn/ctec2013/?page=tuyensinhcq&cd=13&cdc=22

thpttrandainghia
Tin liên quan