Tin tức/(Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy)/Thông báo/Thống kê/
Mẫu báo cáo thống kê mầm non hàng tháng

Mẫu thống kê mầm non hàng tháng (phiên bản tháng 01/2017) sử dụng cho các trường mầm non công lập, tư thục và các nhóm trẻ độc lập kể từ tháng 01 năm 2017.

Tác giả: Nguyễn Thanh Quang
http://thangbinh.edu.vn/data/13941300092664537687/tintuc/files/04.2017/Mau thong ke dinh ky hang thang-Thanh Quang.xlsx

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai Biểu 09,10,11,12

Trường THPT đạt điều kiện cơ sở vật và chất lượng giảng dạy theo chuẩn.
Xem thêm...
Website Đơn vị