Tin tức/(Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy)/Thông báo/Tổ chức/
Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục

Thông báo số 853/TB-PGDĐT Kết quả tuyển dụng viên chức ngành giáo dục.

Nhấn chọn Tải tệp đính kèm để xem kết quả.

Tác giả: PGD&ĐT
http://thangbinh.edu.vn/data/13941300092664537687/tintuc/files/09.2016/TB 853 PGD ket qua tuyen dung vc.pdf

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai Biểu 09,10,11,12

Trường THPT đạt điều kiện cơ sở vật và chất lượng giảng dạy theo chuẩn.
Xem thêm...
Website Đơn vị