Bạn cần biết

Công khai Biểu 09,10,11,12

Với mục đích thực hiện công khai của các cơ sở giáo dục nhằm nâng cao tính minh bạch, phát huy dân chủ, tăng cường tính tự chủ và tự chịu trách nhiệm của nhà trường trong quản lý nguồn lực và đảm bảo chất lượng giáo dục để xã hội tham gia giám sát và đánh giá theo quy định của pháp luật, Trường THPT Bình Thủy triển khai thực hiện quy chế ba công khai năm học 2018 - 2019 theo các nội dung: Công khai cam kết chất lượng đào tạo và Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo.

Biểu mẫu 09

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.CẦN THƠ

       TRƯỜNG THPT BÌNH THỦY

THÔNG BÁO

Cam kết chất lượng giáo dục của trường trung học cơ sở và trường trung học phổ thông, năm học 2018-2019

STT

Ni dung

Chia theo khối lớp

Lớp 10

Lớp 11

Lớp 12

...

I

Điều kiện tuyn sinh

Thi tuyển 2018

Thi tuyển 2017

Thi tuyển 2016

 

II

Chương trình giáo dục mà cơ sở giáo dục thực hiện

Thực hiện chương trình giáo dục, kế hoạch giáo dục do bộ trưởng bộ GD&ĐT ban hành

 

 

III

Yêu cầu về phối hợp giữa cơ sở giáo dục và gia đình; Yêu cầu về thái độ học tập của học sinh

 

 Thực hiện theo điều 26 Điều lệ trường trung học phổ thông

 

 

IV

Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt của học sinh ở cơ sở giáo dục

 

 Trãi nghiệm sáng tạo, khuyến học, ôn tập, phụ đạo, theo học lực, tư vấn, hướng nghiệp

 

 

V

Kết quả năng lực, phẩm chất, học tập và sức khỏe của học sinh dự kiến đt được

 Giúp học sinh phát triển hài h​òa về thể chất và tinh thần, trở thành người học tích cực, tự tin, có ý thức lựa chọn nghề nghiệp và học tập suốt đời

  

 

VI

Khả năng học tập tiếp tục của học sinh

 100% lên lớp

 100% lên lớp

 100% tốt nghiệp THPT, 75% học tiếp chương trình trung cấp, cao đẳng, và đại học

 

 Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai Biểu 09,10,11,12

Trường THPT đạt điều kiện cơ sở vật và chất lượng giảng dạy theo chuẩn.
Xem thêm...
Website Đơn vị