Tin tức/(Phòng GD&ĐT quận Bình Thủy)/Giáo dục/
Thông tin Giáo dục và Đào tạo quý I năm 2017

THÔNG TIN TRONG SỐ NÀY

  1. Tình hình thực hiện 9 nhiệm vụ chủ yếu của ngành
  2. Các hoạt động nổi bật của ngành
Tác giả: pgdbinhthuy
http://thangbinh.edu.vn/data/13941300092664537687/tintuc/files/05.2017/Thông tin Giáo dục và Đào tạo - Quý 1 năm 2017.doc

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

Công khai Biểu 09,10,11,12

Trường THPT đạt điều kiện cơ sở vật và chất lượng giảng dạy theo chuẩn.
Xem thêm...
Website Đơn vị