Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thông tin-Thông báo

Thông báo khẩn: Làm hồ sơ nghỉ theo NĐ 108/2014/NĐ-CP

Ngày đăng : 17-06-2015

Thực hiện thông báo của UBND huyện Thăng Bình và kế hoạch 2140/KH-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, nay Phòng Giáo dục và Đào tạo thông báo Hiệu trưởng các trường triển khai cho đội ngũ, nếu có nhu cầu nghỉ trước tuổi thì làm hồ sơ theo mẫu, trường lập danh sách và hồ sơ nộp về Phòng Giáo dục và Đào tạo tại bộ phận TCCB. Để kịp thời báo cáo cho huyện, yêu cầu các trường lập danh sách theo mẫu gửi qua kênh điều hành trước ngày 23/06/2015. Sau thời gian trên các trường không lập danh sách báo cáo coi như đơn vị không có người xin nghỉ theo NĐ 108. Đây là tin nhắn quan trọng mong Hiệu trưởng triển khai và thực hiện nghiêm túc

Nội dung chi tiết xem trong file nén đính kèm ở phía dưới.

Admin

data/12178807190808043389/tintuc/files/06.2015/Van%20ban%20va%20bieu%20mau%20thuc%20hien%20Nghi%20dinh%20108.rar

Các tin khác

Xem thêm...