Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thông tin-Thông báo

Chuyển trụ sở cơ quan Phòng GDĐT về cơ sở mới từ 15.01.2018

Ngày đăng : 15-01-2018

            Kể từ ngày 15/01/2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình chuyến địa điểm từ địa chỉ cũ: Tổ 2, Thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam đến địa chỉ mới: Quốc lộ 1A, to 2, thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam (Trung tâm Giáo dục Thường xuyên - Hướng nghiệp huyện Thăng Binh cũ).

             Số điện thoại: 02353.874.211

             Nay, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình thông báo đến các cơ quan, đơn vị ở tỉnh, huyện và công dân được biết đế thuận tiện cho việc giao dịch và liên hệ công tác./.

pgdthangbinh

data/12178807190808043389/tintuc/files/01.2018/TB%20chuyen%20tru%20so.PDF

Các tin khác

Xem thêm...