Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thông tin-Thông báo

Cách xem thông tin bạn cần nhanh nhất?

Ngày đăng : 17-02-2016

- Bạn muốn biết những tin tức mới nhất của ngành GD&ĐT huyện Thăng Bình?
      => hãy vào Cổng TTĐT tại http://thangbinh.edu.vn

- Bạn làm thế nào để xem lại các file video các hoạt động do ngành GD&ĐT Thăng Bình tổ chức?
      => hãy vào kênh Youtube của ngành tại địa chỉ: http://www.youtube.com/channel/UCCPuLnYpqz32Uum8Zs_XHug

- Bạn làm thế nào xem lại những hình ảnh hoạt động mà mình từng tham gia ở các Hội thi do Phòng tổ chức?
      => hãy vào fanpage trên Facebook tại địa chỉ: http://facebook.com/thangbinh.edu.vn

 

 

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...