Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thông tin-Thông báo

Tin bão gần: CƠN BÃO SỐ 6 (cập nhật đến 12h00 ngày 09/11/2019)

Ngày đăng : 09-11-2019

 

CƠN BÃO SỐ 6 - 2019

Công điện hỏa tốc số 1512/CĐ-TTg ngày 08/11/2019 về việc ứng phó khẩn cấp bão số 6 năm 2019

Công văn số 03/BCH PCTT&TKCN ngày 08/11/2019 của Ban chỉ huy PCTT&TKCN huyện Thăng Bình

Công văn số 192/PGDĐT ngày 08/11/2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình

Tin báo 41-XTND-10/2019/DBKT ngày 09/11/2019 Đài khí tượng thủy văn khu vực Trung Trung Bộ

Tin báo 42-09/XTNĐ-ĐKTTVQN ngày 09/11/2019 Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam

Tin báo 44-09/XTNĐ-ĐKTTVQN ngày 09/11/2019 Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam (13h00)

 

 

Cập nhật lúc 17g00 ngày 30/10/2019

Công văn số 186/PGDĐT ngày 30/10/2019 về việc chủ động ứng phó với diễn biến của bão và tình hình mưa lũ (Tải về)

Văn bản cấp trên:

- Công văn số 1867/SGDĐT-VP ngày 30/10/2019 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc phòng tránh bão lũ

- Công điện số 1263/CĐ-UBND ngày 30/10/2019 của UBND huyện Thăng Bình

Cập nhật ngày 29/8/2019

Công văn số 134/PGDĐT ngày 29/8/2019 về việc ứng phó bão số 4 và mưa lớn (Tải về)

Văn bản của cấp trên:

- Công điện số 07/CĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 29/8/2019

- Công điện số 01/CĐ-PCTT&TKCN của Ban Chi huy PCTT&TKCN huyện Thăng Bình

 

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...