Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thông tin-Thông báo

Tổng hợp văn bản và hồ sơ tuyển sinh lớp 10 năm học 2018-2019

Ngày đăng : 04-05-2018

TOÀN BỘ VĂN BẢN LIÊN QUAN ĐẾN TUYỂN SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2018 - 2019

1. Quyết định 1107/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam ngày 29/3/2018 v/v Phê duyệt phương án tuyển sinh vào các trường phổ thông,... năm học 2018-2019

2. Tuyển sinh trường THPT chuyên

- Công văn 62/SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD ngày 09/01/2018

- Công văn 126/SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD ngày 25/01/2018

- Công văn 647/SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD ngày 03/5/2018

- Công văn 696/SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD ngày 11/5/2018 (dành cho thí sinh thi môn Tin chuyên)

- Mẫu đơn dự tuyển trường chuyên (file Word     file PDF)

- Mẫu danh sách thí sinh trường chuyên

3. Tuyển sinh vào các trường PTDTNT

- Công văn 644/SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD ngày 03/5/2018 tuyển sinh PTDTNT tỉnh

- Công văn 645/SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD ngày 03/5/2018 tuyển sinh PTDTNT Nước Oa, Nam Trà My, Phước Sơn

- Mẫu đơn xin dự tuyển vào trường PTDTNT

- Bìa túi hồ sơ thí sinh dự tuyển PTDTNT tỉnh

 4. Tuyển sinh vào các trường THPT đại trà

- Công văn 646/SGDĐT-CNTTKTKĐCLGD ngày 03/5/2018 tuyển sinh THPT đại trà

- Mẫu đơn dự tuyển (file Word      file PDF)

- Mẫu danh sách thí sinh đăng ký TS10 đại trà

 

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...