Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Thông tin-Thông báo

Về việc nhận bằng tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013 và chuẩn bị dự thi IOE cấp tỉnh năm học 2015-2016

Ngày đăng : 06-02-2016

1. Hiện nay đã có bằng tốt nghiệp THCS năm học 2012-2013, các em học sinh liên hệ Trường THCS để nhận. Khi đi vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân như CMND,...

2. Theo công văn hướng dẫn về tổ chức thi IOE cấp tỉnh năm học 2015-2016:

        "Vòng thi cấp tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương được tổ chức vào 02 ngày 27 và 28/02/2016. Căn cứ kết quả thi do các phòng GDĐT và trường THPT báo cáo, sở GD&ĐT duyệt danh sách thi cấp tỉnh, thông báo địa điểm thi, danh sách phòng thi và phân công giám thị coi thi căn cứ khung giờ thi cho các khối, cụ thể như sau:

        - Khối lớp 3 và khối lớp 8: từ 7h00 đến 7h30 hoặc từ 13h00 đến 13h30

        - Khối lớp 4 và khối lớp 9:từ 8h00 đến 8h30 hoặc từ 14h00 đến 14h30

        - Khối lớp 5 và khối lớp 10: từ 9h00 đến 9h30 hoặc từ 15h00 đến 15h30

        - Khối lớp 6 và khối lớp 11: từ 10h00 đến 10h30 hoặc từ 16h00 đến 16h30

        - Khối lớp 7 và khối lớp 12: từ 11h00 đến 11h30 hoặc từ 17h00 đến 17h30

        Những học sinh nằm trong diện được dự thi cần tự luyện hoàn thành 25 vòng trước thời hạn theo thông báo của Sở GD&ĐT. Học sinh có quyền thi bởi tài khoản mới, không nhất thiết phải dùng tài khoản đã thi ở các vòng chính thức trước đây nhưng phải báo cáo với Hội đồng thi để ghi rõ vào biên bản phòng thi trước khi bắt đầu làm bài. Tài khoản dự thi được duyệt hay chưa được duyệt đều có quyền dự thi. Học sinh nên có thêm tài khoản dự phòng đề phòng khi bị mất tài khoản sẽ có tài khoản thay thế để thi.

pgdthangbinh

Các tin khác

Xem thêm...