Tin tức : Học sinh giỏi - TDTT

Thông báo kết quả kỳ thi HSG cấp tỉnh (cập nhật: 18/4/2019)

Ngày đăng : 18-04-2019

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐỒNG ĐỘI MÔN VÀ TOÀN ĐOÀN

(Đang cập nhật ...)

6. Tổng hợp kết quả Toàn đoàn:

5. Kết quả đồng đội cuộc thi tài năng Tiếng Anh cấp tỉnh: (xem file video tại: http://video.thangbinh.edu.vn)

4. Kết quả thi Thể dục nhịp điệu THCS: (xem file video tại: http://video.thangbinh.edu.vn)

3. Kết quả thi Thể dục nhịp điệu Tiểu học: (xem file video tại: http://video.thangbinh.edu.vn)

2. Kết quả võ cổ truyền THCS: (xem file video tại: http://video.thangbinh.edu.vn)

1. Kết quả võ cổ truyền Tiểu học: (xem file video tại: http://video.thangbinh.edu.vn)

 

THÔNG BÁO KẾT QUẢ CÁ NHÂN CÁC MÔN

(Cập nhật 10h30 - ngày 18/04/2019)

9. Tổng hợp kết quả thi TTVH cấp tỉnh:

8. Bảng tổng hợp điểm thi năng khiếu cấp THCS:

7. Kết quả thi TNTH môn Vật lý: (tải về: LINK)

6. Kết quả thi TNTH môn Hóa học: (tải về: LINK)

5. Kết quả thi TNTH môn Sinh học: (tải về: LINK)

4. Trang 1 đến trang 10: (tải về: LINK)

3. Từ trang 11 đến trang 20: (tải về: LINK)

2. Kết quả phúc khảo các bài thi: (tải về: LINK)

1. Đề thi và đáp án các môn: (link xem và tải: LINK)

 


THÔNG BÁO ĐIỂM THI BAN ĐẦU

1. Từ trang 1 đến trang 11: (tải về: LINK)

 

2. Từ trang 12 đến trang 22: (tải về: LINK)

 

3. Tham khảo vị thứ theo môn bảng A (Lưu ý: không có bất kỳ giá trị pháp lý, không chịu trách nhiệm nếu xếp sai)

 

4. Tham khảo vị thứ theo môn bảng B (Lưu ý: không có bất kỳ giá trị pháp lý, không chịu trách nhiệm nếu xếp sai)

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất