Tin tức : Tổ chức cán bộ

Trao quyết định tuyển dụng 159 giáo viên Mầm non và Tiểu học

Ngày đăng : 04-05-2018

           Thực hiện Quyết định số 968/QĐ-UBND ngày 20/3/2018 cùa UBND tỉnh Quảng Nam về việc Phê duyệt danh sách thí sinh trúng tuyển kỳ thi tuyển viên chức ngành Giáo dục năm 2017, khóa thi ngày 22/12-23/12/2017; Thực hiện các quyết định tuyển dụng viên chức của UBND huyện Thăng Bình,

          Chiều ngày 04/5/2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình tổ chức trao Quyết định tuyển dụng và phân công công tác cho 159 thí sinh trúng tuyển về Ngành Giáo dục huyện Thăng Bình.

          Tham dự buổi Lễ có thầy giáo Phan Văn Tuyển - Huyện ủy viên, Trưởng phòng GDĐT; Các Phó Trưởng phòng và chuyên viên Phòng GDĐT; Lãnh đạo các trường cùng các viên chức được nhận Quyết định.

          Tại buổi Lễ, đồng chí Võ Tấn Tiến - Trưởng bộ phận Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định tuyển dụng đối với 159 viên chức; trong đó, có 113 Giáo viên Mầm non và 46 Giáo viên Tiểu học.

          Thầy giáo Phan Văn Tuyển - Huyện ủy viên, Trưởng phòng GDĐT phát biểu chúc mừng các viên chức vừa được tuyển dụng và mong muốn các viên chức mới phải nghiêm chỉnh chấp hành Luật Viên chức, các qui định khác của pháp luật, nội quy của Ngành và đơn vị công tác; không ngừng phấn đấu, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức; học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần vào thực hiện thành công nhiệm vụ chung của Ngành, của đơn vị; đồng thời, đề nghị các đơn vị tiếp nhận tạo điều kiện tốt nhất cho viên chức hoàn thành tốt các nhiệm vụ.

Thầy giáo Phan Văn Tuyển - Huyện ủy viên, Trưởng phòng GDĐT phát biểu chúc mừng và trao quyết định tuyển dụng, phân công công tác cho thí sinh Nguyễn Thị Hoàng Oanh (trúng tuyển về Trường MG Bình Trị)

          Thay mặt cho các viên chức được tuyển dụng, thí sinh Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã phát biểu cảm ơn sự quan tâm, tạo điều kiện của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam, UBND huyện Thăng Bình, Phòng GDĐT huyện và xin hứa sẽ luôn học hỏi, nghiên cứu không ngừng để nâng cao trình độ chuyên môn, góp phần hoàn thành hoàn tốt nhiệm vụ được giao.

DANH SÁCH CÁC THÍ SINH NHẬN QUYẾT ĐỊNH TUYỂN DỤNG VÀ PHÂN CÔNG TÁC

STT Họ và tên Ngày sinh Vị trí dự tuyển Trường ĐK ban đầu
1 Trần Thị Trung Thuận 08 10 1990 GV Mầm non MG Bình An
2 Nguyễn Thị Liểu 08 03 1994 GV Mầm non MG Bình An
3 Nguyễn Thị Kim  Loan 02 01 1996 GV Mầm non MG Bình An
4 Huỳnh Thị  Dung 27 12 1987 GV Mầm non MG Bình An
5 Nguyễn Ngọc Diễm  Phượng 23 03 1994 GV Mầm non MG Bình An
6 Nguyễn Thị Thu Vân 12 08 1994 GV Mầm non MG Bình An
7 Phan Thị Phúc Hậu 02 10 1993 GV Mầm non MG Bình An
8 Võ Thị Thương 10 06 1993 GV Mầm non MG Bình Chánh
9 Lưu Thị Khánh Tiên 17 09 1992 GV Mầm non MG Bình Chánh
10 Trương Thị Lan 03 03 1996 GV Mầm non MG Bình Chánh
11 Võ Thị Kiều Trang 13 05 1992 GV Mầm non MG Bình Chánh
12 Hồ Thị Thắm 10 05 1990 GV Mầm non MG Bình Đào
13 Nguyễn Thị Phước 15 04 1990 GV Mầm non MG Bình Đào
14 Bùi Kim  Phụng 10 10 1995 GV Mầm non MG Bình Đào
15 Trần Thị Minh Nhựt 04 10 1994 GV Mầm non MG Bình Đào
16 Nguyễn Văn Yến Anh 20 12 1992 GV Mầm non MG Bình Đào
17 Hồ Thị Hoàng  Tiên 13 07 1995 GV Mầm non MG Bình Đào
18 Phạm Thị Nga 22 09 1996 GV Mầm non MG Bình Đào
19 Nguyễn Thị Nhung 01 04 1995 GV Mầm non MG Bình Đào
20 Tô Thị Duy Trinh 29 09 1993 GV Mầm non MG Bình Định Bắc
21 Nguyễn Thị Kim Yến 01 01 1995 GV Mầm non MG Bình Định Bắc
22 Nguyễn Thị Thu  Hòa 27 09 1991 GV Mầm non MG Bình Định Nam
23 Nguyễn Thị Diễm Trang 10 04 1991 GV Mầm non MG Bình Dương
24 Nguyễn Thị  Được 23 04 1992 GV Mầm non MG Bình Dương
25 Dương Thị Lệ 04 11 1991 GV Mầm non MG Bình Dương
26 Lê Thị Tú Uyên 15 05 1997 GV Mầm non MG Bình Giang
27 Trần Thị  Kết 18 03 1985 GV Mầm non MG Bình Giang
28 Lữ Thị Tuyết 08 12 1988 GV Mầm non MG Bình Giang
29 Nguyễn Thị Nghĩa 14 12 1995 GV Mầm non MG Bình Giang
30 Võ Thị Thúy Kiều 20 03 1989 GV Mầm non MG Bình Giang
31 Nguyễn Thị Hiền 03 05 1992 GV Mầm non MG Bình Giang
32 Nguyễn Thị Hoa 19 09 1991 GV Mầm non MG Bình Hải
33 Nguyễn Thị Ánh Nguyệt 06 06 1987 GV Mầm non MG Bình Hải
34 Bùi Thị Phước 02 06 1992 GV Mầm non MG Bình Hải
35 Huỳnh Thị  Thúy 19 09 1993 GV Mầm non MG Bình Hải
36 Trần Thị  Hường 27 05 1984 GV Mầm non MG Bình Lãnh
37 Nguyễn Thị Dy Lệ 27 01 1994 GV Mầm non MG Bình Lãnh
38 Lê Thị Kiều  Mỹ 30 04 1992 GV Mầm non MG Bình Lãnh
39 Lý Thị Xuân  Thúy 10 05 1990 GV Mầm non MG Bình Lãnh
40 Phan Thị  13 07 1986 GV Mầm non MG Bình Minh
41 Trần Thị 18 04 1992 GV Mầm non MG Bình Minh
42 Hoàng Thị Thanh Thủy 30 04 1993 GV Mầm non MG Bình Minh
43 Nguyễn Thị Tâm 19 03 1993 GV Mầm non MG Bình Minh
44 Lê Hồng Lợi 02 11 1993 GV Mầm non MG Bình Nam
45 Huỳnh Thị  Yến 24 11 1987 GV Mầm non MG Bình Nam
46 Nguyễn Thị  Hòa 06 11 1994 GV Mầm non MG Bình Nam
47 Nguyễn Thị Kim  Ý 14 10 1994 GV Mầm non MG Bình Nam
48 Nguyễn Thị Thu Nguyệt 03 12 1995 GV Mầm non MG Bình Nam
49 Trần Thị Thu Thảo 29 11 1994 GV Mầm non MG Bình Nam
50 Nguyễn Thị Mỹ Loan 01 03 1990 GV Mầm non MG Bình Nam
51 Bùi Thị Tuyết 07 08 1988 GV Mầm non MG Bình Nam
52 Trần Thị Kim Đào 21 04 1992 GV Mầm non MG Bình Nam
53 Hồ Thị Lệ  Thủy 03 02 1995 GV Mầm non MG Bình Nam
54 Châu Thị Bích  Thảo 24 09 1991 GV Mầm non MG Bình Nam
55 Lê Thị Thanh  Vân 19 07 1995 GV Mầm non MG Bình Nguyên
56 Đặng Thị Thu  Thanh 26 01 1988 GV Mầm non MG Bình Nguyên
57 Nguyễn Thị Bình 08 03 1996 GV Mầm non MG Bình Nguyên
58 Lê Thị Thu  Hải 23 02 1987 GV Mầm non MG Bình Nguyên
59 Trần Nữ Diễm Hằng 01 10 1994 GV Mầm non MG Bình Phú
60 Trần Thị  Dưỡng 21 07 1991 GV Mầm non MG Bình Phục
61 Phan Thị Mai 20 12 1989 GV Mầm non MG Bình Phục
62 Trần Thị Thảo 20 05 1983 GV Mầm non MG Bình Phục
63 Nguyễn Thị  Hoa 07 06 1982 GV Mầm non MG Bình Phục
64 Nguyễn Thị Dân 15 10 1985 GV Mầm non MG Bình Quế
65 Nguyễn Thị Hà Quyên 02 10 1994 GV Mầm non MG Bình Quế
66 Nguyễn Thị Minh Hằng 16 02 1987 GV Mầm non MG Bình Quế
67 Nguyễn Thị Hồ Viên 10 01 1993 GV Mầm non MG Bình Quế
68 Trương Thị Hương Diểm 12 04 1993 GV Mầm non MG Bình Quý
69 Nguyễn Thị Vân 02 10 1995 GV Mầm non MG Bình Quý
70 Nguyễn Lưỡng Ỷ  Thi 21 11 1993 GV Mầm non MG Bình Quý
71 Lê Thị Bích Đào 22 04 1992 GV Mầm non MG Bình Quý
72 Trần Thị Cúc 10 10 1979 GV Mầm non MG Bình Quý
73 Đặng Thị Thu 10 01 1990 GV Mầm non MG Bình Quý
74 Lê Thị Thanh  Huyền 01 05 1990 GV Mầm non MG Bình Quý
75 Trương Thị  Hương 30 12 1993 GV Mầm non MG Bình Quý
76 Trương Thị Mỹ Châu 10 01 1994 GV Mầm non MG Bình Quý
77 Trần Thị Quỳnh Như 26 02 1995 GV Mầm non MG Bình Quý
78 Trần Thị  Huệ 22 06 1980 GV Mầm non MG Bình Sa
79 Nguyễn Thị Hương 15 12 1996 GV Mầm non MG Bình Sa
80 Hoàng Thị Bình 24 11 1995 GV Mầm non MG Bình Sa
81 Cao Thị Phúc 18 12 1994 GV Mầm non MG Bình Sa
82 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 27 03 1995 GV Mầm non MG Bình Trị 
83 Võ Thị Nga 05 09 1991 GV Mầm non MG Bình Trị 
84 Trương Thị  Luyến 10 10 1990 GV Mầm non MG Bình Trị 
85 Võ Thị Thu  10 03 1993 GV Mầm non MG Bình Triều
86 Huỳnh Thị Ân 13 09 1988 GV Mầm non MG Bình Triều
87 Huỳnh Thị  Hoa 05 08 1990 GV Mầm non MG Bình Triều
88 Lê Thị Ánh Vân 12 06 1989 GV Mầm non MG Bình Trung
89 Bùi Thị Mỹ Lệ 02 07 1987 GV Mầm non MG Bình Trung
90 Nguyễn Thị Biền 05 06 1996 GV Mầm non MG Bình Trung
91 Phan Thị Thanh Thủy 06 02 1992 GV Mầm non MG Bình Trung
92 Trương Thị Thu  Thủy 17 11 1992 GV Mầm non MG Bình Trung
93 Đỗ Thị Ý 03 10 1996 GV Mầm non MG Bình Trung
94 Nguyễn Thị Thảo Yến 19 08 1997 GV Mầm non MG Bình Trung
95 Võ Thị Diễm 19 05 1994 GV Mầm non MG Bình Tú
96 Nguyễn Thị Thùy  Dung 18 07 1994 GV Mầm non MG Bình Tú
97 Võ Thị  Sen 03 03 1987 GV Mầm non MG Bình Tú
98 Phan Thị Như Ý 01 01 1996 GV Mầm non MG Bình Tú
99 Nguyễn Thị Lệ Thủy 21 12 1995 GV Mầm non MG Bình Tú
100 Trần Thị Ánh Vân 17 10 1994 GV Mầm non MG Bình Tú
101 Phan Thị Hồng  Tâm 15 02 1991 GV Mầm non MG Bình Tú
102 Phan Thị Bích 03 03 1995 GV Mầm non MG Bình Tú
103 Nguyễn Thị Kim Hoa 15 01 1990 GV Mầm non MG Bình Tú
104 Phan Thị Thanh Thủy 16 09 1995 GV Mầm non MG Bình Tú
105 Trần Thị Thanh Phước 10 12 1993 GV Mầm non MG Hà Lam
106 Trần Thị Châu 01 08 1996 GV Mầm non MG Hà Lam
107 Lê Thị Phương 18 08 1994 GV Mầm non MG Hà Lam
108 Nguyễn Thị Duy  Linh 10 08 1989 GV Mầm non MG Hà Lam
109 Đặng Thị Thảo 25 04 1991 GV Mầm non MG Hà Lam
110 Nguyễn Thị  Nhân 10 10 1984 GV Mầm non MN Hương Sen
111 Đặng Thị Mỹ Dung 06 01 1991 GV Mầm non MN Hương Sen
112 Lê Thị  Mai 16 06 1993 GV Mầm non MN Hương Sen
113 Huỳnh Thị Bảo Vi 13 02 1991 GV Mầm non MN Hương Sen
114 Nguyễn Hữu Chiến 29 11 1988 GV Tiểu học TH Cao Bá Quát
115 Phạm Thị Huỳnh Trâm 18 01 1994 GV Tiểu học TH Cao Bá Quát
116 Nguyễn Thị Hương 20 11 1991 GV Tiểu học TH Cao Bá Quát
117 Lương Văn  03 09 1993 GV Tiểu học TH Đoàn Bường
118 Trương Thị Mỹ Duyên 05 09 1994 GV Tiểu học TH Hoàng Văn Thụ
119 Phạm Thị Thúy Liểu 15 10 1995 GV Tiểu học TH Hoàng Văn Thụ
120 Lương Thị Khánh 16 05 1994 GV Tiểu học TH Hoàng Văn Thụ
121 Lê Thị Phúc 03 03 1996 GV Tiểu học TH Hoàng Văn Thụ
122 Phan Thị Bích  06 10 1991 GV Tiểu học TH Kim Đồng
123 Trần Thị  An 08 04 1989 GV Tiểu học TH Lê Độ
124 Nguyễn Kiều  Dung 24 11 1994 GV Tiểu học TH Lê Hồng Phong
125 Văn Thị Kiều Ân 01 02 1994 GV Tiểu học TH Lê Hồng Phong
126 Nguyễn Thị Oanh  Kiều 16 01 1993 GV Tiểu học TH Lê Hồng Phong
127 Trần Thị  Huệ 30 01 1994 GV Tiểu học TH Lê Hồng Phong
128 Võ Thị Yến Vi 01 08 1991 GV Tiểu học TH Lê Lai
129 Đặng Thị Thân 01 01 1994 GV Tiểu học TH Lê Lai
130 Phan Thị Kim  Phước 12 06 1985 GV Tiểu học TH Lê Văn Tám
131 Phạm Thị Diểm  Hằng 24 03 1992 GV Tiểu học TH Lê Văn Tám
132 Lương Thị Lạt 12 03 1994 GV Tiểu học TH Lương Định Của
133 Ngô Thị Thúy  Hằng 19 05 1993 GV Tiểu học TH Lương Định Của
134 Đinh Thị Mỹ  Nương 17 05 1989 GV Tiểu học TH Lương Thế Vinh
135 Lê Thị  Luyến 01 11 1989 GV Tiểu học TH Lý Tự Trọng
136 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 07 09 1992 GV Tiểu học TH Lý Tự Trọng
137 Nguyễn Thị Hồng Vân 20 10 1991 GV Tiểu học TH Mạc Đỉnh Chi
138 Dương Thị Thúy Hằng 24 03 1989 GV Tiểu học TH Mạc Đỉnh Chi
139 Nguyễn Thị Sim 10 12 1993 GV Tiểu học TH Ngô Gia Tự
140 Trần Thị Hoanh Kiều 20 10 1991 GV Tiểu học TH Nguyễn Du
141 Lê Thị  Nguyệt 04 04 1995 GV Tiểu học TH Nguyễn Du
142 Võ Thị Thanh Diễm 02 04 1994 GV Tiểu học TH Nguyễn Du
143 Trương Thị Ngọc Lài 08 04 1994 GV Tiểu học TH Nguyễn Khuyến
144 Đặng Thị Thu  Hằng 02 04 1993 GV Tiểu học TH Nguyễn Thành
145 Trương Thị Thu  Sương 14 07 1996 GV Tiểu học TH Nguyễn Thành
146 Vương Thị Thu Sương 22 12 1991 GV Tiểu học TH Nguyễn Thị Minh Khai
147 Hứa Thị  Dung 26 11 1988 GV Tiểu học TH Nguyễn Thị Minh Khai
148 Nguyễn Thị  Nở 12 01 1991 GV Tiểu học TH Nguyễn Văn Cừ
149 Phan Thị Thùy Giang 12 11 1996 GV Tiểu học TH Nguyễn Văn Trỗi
150 Nguyễn Thị Thanh 18 08 1989 GV Tiểu học TH Phù Đổng
151 Nguyễn Thị Kim Thao 26 05 1994 GV Tiểu học TH Thái Phiên
152 Trần Thị Cẩm  Tiên 15 07 1995 GV Tiểu học TH Trần Phú
153 Trần Ngọc Diệp 26 08 1991 GV Tiểu học TH Trần Phú
154 Trần Thị Duy Phương 12 10 1989 GV Tiểu học TH Trần Phú
155 Võ Thị Mỹ  Ngọc 01 11 1995 GV Tiểu học TH Trần Quốc Toản
156 Phan Thị Mẫn 14 05 1991 GV Tiểu học TH Trưng Vương
157 Hồ Thị Thùy  Dung 08 10 1991 GV Tiểu học TH Võ Thị Sáu
158 Nguyễn Thị Diệp 14 11 1993 GV Tiểu học TH Võ Thị Sáu
159 Nguyễn Thị Việt 14 12 1986 GV Tiểu học TH Võ Thị Sáu

 

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất