Tin tức : Theo dõi - Tổng hợp

Tổng hợp theo dõi thông tin báo cáo các trường năm học 2018-2019

Ngày đăng : 01-09-2018

THỐNG KÊ HỘI HỌP, BÁO CÁO,.. CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRƯỜNG HỌC
NĂM HỌC 2018-2019

 

I. HỌP GIAO BAN HIỆU TRƯỞNG

1. Năm 2019 (đang cập nhật):

2. Năm 2018:

 

II. THỐNG KÊ NỘP BÁO CÁO,... THEO CẤP HỌC, BỘ PHẬN CHUYÊN MÔN

(đang cập nhật)

 

III. THỰC HIỆN THÔNG TIN "3 CÔNG KHAI"

1. Danh sách website các trường theo Thông tư 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ GDĐT (bấm link màu xanh để xem danh sách được tổng hợp đến thời điểm 31/05/2019)

2. Danh sách trường công khai về Kiểm định chất lượng tại địa chỉ http://bckdcl.thangbinh.edu.vn

 

IV. GỬI TIN BÀI LÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA NGÀNH

1. Thống kê tin bài của các trường học năm học 2018-2019

2. Thống kê tin bài của các trường học năm học 2017-2018

3. Thống kê tin bài của các trường học năm học 2016-2017

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất