Tin tức : Tổ chức cán bộ

Thông báo thi tuyển giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 vòng 2

Ngày đăng : 29-12-2020

Cập nhật ngày 29/12/2020

* Thông báo triệu tập thí sinh: Link xem;

* Điểm phúc khảo: Link xem;

Cập nhật ngày 02/12/2020

- Quyết định số 2921/QĐ-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam Phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thikỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020;

- Danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thikỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020 kèm theo Quyết đinh số 2921/QĐ-UBND ngày 23/10/2020;

Cụ thể: Bắc Trà My - 13; Đại Lộc - 258; Đông Giang - 77; Điện Bàn - 278; Duy Xuyên - 147; Hiệp Đức - 42; Hội An - 203; Nam Giang - 102; Nông Sơn - 27; Núi Thành - 250; Phú Ninh - 138; Phước Sơn - 85; Quế Sơn - 23; Tam Kỳ - 78; Tây Giang - 23; Thăng Bình - 135; Tiên Phước - 240; THPT - 570.

 

- Danh sách thí sinh đăng ký dự tuyển giáo viên tại huyện Thăng Bình năm 2020: Link kiểm tra thông tin;

Liên hệ chuyên viên phụ trách TCCB: ông Huỳnh Kim Đông - 076.360.6009 / 0235.3.874076

- Công văn số 1559/SGDĐT-VP V/v thẩm định hồ sơ đăng ký dự tuyển kỳ thi tuyển viên chức giáo viên tỉnh Quảng Nam năm 2020;

- Kế hoạch số 4567/KH-UBND ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam;

- Thông báo số 1365/TB-SGDĐT ngày 17/8/2020 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam;

- Nhu cầu tuyển dụng kèm theo Kế hoạch số 4567/KH-UBND;

- Phụ lục nhu cầu kèm theo Thông báo số 1365/TB-SGDĐT;

- Danh sách các đơn vị tiếp nhận hồ sơ dự thi;

* Mẫu hồ sơ: 1. Mẫu bìa hồ sơ; 2. Mẫu đơn dự tuyển;

* Tài liệu ôn tập kiến thức chung:

1. Mầm non;     2. Tiểu học;    3. THCS-THPT;

- Thông tư số 01/2014/TT-BGDĐT ngày 24/01/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

- Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/03/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin;

 

Tham khảo về các kỳ tuyển dụng của những năm về trước:

1. Văn bản và tài liệu thi viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2017 (Bao gồm: Thông tin tuyển dụng 2017, Các mẫu đơn dự tuyển, Tài liệu ôn tập, Văn bản liên quan đến quy đổi VBCC,...)

2. Văn bản và tài liệu thi viên chức giáo dục tỉnh Quảng Nam năm 2016 (Bao gồm: Thông tin tuyển dụng 2016, Các mẫu đơn dự tuyển, Tài liệu ôn tập,...)

 

 

 

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất