Tin tức : Theo dõi - Tổng hợp

THÔNG TIN NỘI BỘ

Ngày đăng : 01-01-2018

* Những thành viên có thẩm quyền truy cập hệ thống thông tin nội bộ của ngành chịu trách nhiệm bảo mật tài khoản, nội dung được tiếp cận theo quy định của pháp luật và chỉ đạo của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình.

 

6. Thông tin cán bộ, giáo viên, nhân viên được nhà trường giao nhiệm vụ phối hợp trong công tác bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng (tại CV số    ngày 27/4/2022 của Phòng GDĐT): Link cập nhật;

 

5. Link báo cáo trực tuyến số lượng CBGVNV đề nghị tiêm vacxin (cập nhật ngay khi có biến động):

- Link nhập danh sách CBGVNV và giải trình lý do vì sao đã đăng ký nhưng không tham gia tiêm Vacxin Covid-19 cùng đồng nghiệp trong khoảng thời gian từ 13/9/2021 đến hết ngày 19/9/2021 (hạn cuối: 14h00 ngày 08.11.2021);

Lưu ý: File nhập này đã chuẩn bị đầy đủ 75 đơn vị trường học và 40 CSGD; nếu đơn vị nào không có thì bỏ trống, đơn vị nào nhiều hơn 01 người thì chèn thêm số lượng dòng vào cho đủ; Không được xóa dòng của đơn vị khác; Các giải trình này sẽ gửi cho UBND huyện và các cấp liên quan, vì vậy bản in giấy đơn vị lưu trữ đầy đủ theo quy định tại trường.

 

- Link đăng ký bổ sung CBGVNV để đề nghị các cấp xem xét bổ sung tiêm mũi 1 (Để đảm bảo tính pháp lý, tránh trường hợp đưa người ngoài vào để ảnh hưởng đến HT sau này, nhà trường gửi file DS đóng dấu đỏ về Phòng GDĐT chậm nhất 16h00 ngày 09/11/2021; sau thời hạn trên, đơn vị nào không gửi bản in giấy thì Phòng sẽ xóa tên và làm văn bản trình các cấp có thẩm quyền);

 

Link cập nhật trực tuyến số lượng tiêm/chưa tiêm vacxin của đơn vị (đến thời điểm 08/11/2021);

 

 

4. Cập nhật danh sách cán bộ, giáo viên, nhân viên chưa thực hiện việc tiêm vacxin mũi 1 phòng Covid-19

(không nhập trực tuyến, danh sách sẽ gửi vào link nhận bên dưới khi có thông báo trên nhóm Zalo)

LINK GỬI DANH SÁCH ĐỀ NGHỊ TIÊM VACXIN CỦA ĐƠN VỊ KHI CẤP THẨM QUYỀN YÊU CẦU

* Lưu ý:

             - Khi có thông tin từ cấp thẩm quyền, đơn vị khẩn trương lọc danh sách đội ngũ của đơn vị chưa tiêm vacxin và gửi lên link trên, Phòng GDĐT sẽ tổng hợp gửi đến cơ quan chức năng. Anh/chị/em văn thư các đơn vị nên thường xuyên theo dõi Zalo nhóm để gửi danh sách kịp thời.

             - Trước khi gửi phải kiểm tra lại danh sách có đúng mẫu quy định không? Tránh gửi SAI danh sách làm ảnh hưởng đến công việc chung của toàn ngành. Trân trọng!

Tải file excel mẫu để đối chiếu: Mau_Danh_Sach_Doi_tượng mới (MM) (1).xlsx;

 

 

          - Để bảo vệ vùng bảng tính của đơn vị: đánh dấu khu vực dữ liệu của trường -> Nhấn chuột phải lên vùng được đánh dấu -> Bảo vệ dải ô -> Đặt quyền -> bấm chuyển từ Tùy chỉnh sang CHỈ BẠN -> Bấm nút Đã xong.
          - Quy trình nhập liệu:
          . Tại vùng trống chưa có ai nhập, đổi số thứ tự hiện có lại thành 1, 2, 3...
          . Tại dòng 1 vừa đổi lần lượt nhập tên đơn vị đến hết để dánh dấu vùng làm việc của mình.
          . Thực hiện bảo vệ dữ liệu theo hướng dẫn ở trên.
          - Nếu muốn copy, paste dữ liệu thì làm theo các bước sau:
          . Tải file excel danh sách của đơn vị lên Gmail hoặc Google Drive, mở file bằng trình duyệt (lúc đó ta có 3 tab: Gmail, file excel trường, file Google Sheet).
          . Đánh dấu dữ liệu cần sao chép ở file excel đơn vị -> Chọn copy.
          . Chuyển sang tab Google Sheet của Phòng GDĐT, đặt con trỏ tại dòng đầu tiên của đơn vị -> Nhấn chuột phải lên ô đầu tiên -> Chọn Dán đặc biệt -> Chọn Chỉ dán giá trị.
          . Kiểm tra lại thông tin xem có đè lên dữ liệu trường khác không?

 

3. Danh sách cán bộ, GV, NV phụ trách hệ thống IOC theo  1000/KH-SGDĐT:

- Danh sách giới thiệu của các trường học trực thuộc;

- Kế hoạch 1000/KH-SGDĐT ngày 14/5/2021 Triển khai vận hành Trung tâm điều hành giáo dục thông minh IOC Edu của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Nam;

 

2. Cập nhật danh bạ của các đơn vị trường học, cơ sở GDMN trực thuộc

- Danh bạ điện thoại, email của CBQL, văn thư, v.v. phục vụ công tác điều hành của ngành;

- Danh bạ các trường Mầm non - Mẫu giáo;

- Danh bạ các trường Tiểu học;

- Danh bạ các trường THCS;

 

1. Cung cấp thông tin cán bộ quản lý và giáo viên/nhân viên phụ trách CNTT của đơn vị (Nguồn: Công văn số 33/PGDĐT ngày 25/02/2021 của Phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc Triển khai sử dụng phần mềm quản lý trường học, kết nối IOC Edu của Sở; Hạn cuối cập nhật lần đầu: 01/03/2021)

- Link nhập thông tin của các cơ sở GDMN do UBND xã/thị trấn cấp phép; (Nhờ các trường MN-MG công lập nhập giúp)

- Link nhập thông tin của các trường Mầm non - Mẫu giáo;

- Link nhập thông tin của các trường Tiểu học;

- Link nhập thông tin của các Trường THCS;

* Đại diện VNPT Thăng Bình để triển khai VnEdu là ông Nguyễn Quang Hải - sđt/zalo: 0914.747.122. Trân trọng!

-----------------------------------------------------------------------------------------

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất