Tin tức : Danh bạ ngành

Danh mục website chuyên môn ngành GD&ĐT Thăng Bình

Ngày đăng : 01-01-2018

      Truy cập địa chỉ http://dsweb.thangbinh.edu.vn, các đơn vị trường học có thể chuyển đến tất cả các hệ thống phần mềm trực tuyến phục vụ công tác chuyên môn của các cấp học cụ thể như sau:

A. HỆ THỐNG CHUNG TOÀN NGÀNH

1. Cổng thông tin điện tử ngành Giáo dục huyện Thăng Bình:

http://thangbinh.edu.vn

2. Hệ thống CSDL toàn ngành do Bộ GDĐT quản lý:

http://csdl.moet.gov.vn

3. Kênh điều hành tác nghiệp của Phòng GD&ĐT:

http://kdh.thangbinh.edu.vn

4. Phần mềm Phổ cập giáo dục và Xóa mù chữ:

http://pcgd.thangbinh.edu.vn

(hoặc có thể truy cập địa chỉ chung toàn quốc: http://pcgd.moet.gov.vn)

5. Hệ thống quản lý CBCCVC theo quy định của UBND huyện:

http://cbccvc.thangbinh.edu.vn

(hoặc có thể truy cập vào tên miền của UBND huyện: http://cbccvc.thangbinh.gov.vn)

6. Hệ thống email công vụ của tỉnh Quảng Nam:

https://mail.quangnam.gov.vn

7. Phần mềm quản lý công văn:

http://congvan.thangbinh.edu.vn

8. Hệ thống thông tin quản lý rủi ro thiên tai ngành giáo dục:

http://phongchongthientai.moet.gov.vn

9. Phần mềm thống kê số liệu EMIS online (đã ngừng sử dụng từ năm học 2018-2019):

http://emis.thangbinh.edu.vn

 (hoặc có thể truy cập địa chỉ chung toàn quốc: http://thongke.smas.edu.vn)

10. Phần mềm Kiểm định chất lượng giáo dục:

http://kdcl.thangbinh.edu.vn

(Hoặc có thể truy cập địa chỉ chung toàn quốc: http://qa.eos.edu.vn)

11. Phần mềm Quản lý học sinh online VNEDU.VN (của VNPT):

http://vnedu.vn

12. Phần mềm Quản lý học sinh online SMAS (của Viettel):

http://smas.edu.vn

13. Trang tư liệu của ngành về hướng dẫn phần mềm, PCGD,...:

http://tulieu.thangbinh.edu.vn

14. Trang tư liệu danh bạ toàn ngành:

http://danhba.thangbinh.edu.vn

15. Trang tư liệu về ELearning của Bộ GD&ĐT:

http://elearning.moet.edu.vn

16. (Tiếp tục cập nhật)

 

 

B. CẤP HỌC MẦM NON

1. Hệ thống thống kê PCMN trẻ 5 tuổi (nhập thống kê trên Google Sheet):

http://pcmn.thangbinh.edu.vn

 

 

C. CẤP TIỂU HỌC

1. Phần mềm "xây dựng thực đơn cân bằng dinh dưỡng":

http://buaanhocduong.com.vn

2. Mạng "Trường học kết nối" cho chương trình GDPT mới:

http://truonghocketnoi.edu.vn

 

D. CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ:

1. Tư liệu chuyên môn ma trận, đề thi,...:

http://thcs.thangbinh.edu.vn

1. Lưu trữ số liệu Hiệu quả đào tạo cấp THCS hằng năm:

http://hqdt.thangbinh.edu.vn

2. Thống kê số liệu cấp THCS các năm học (đầu năm, cuối kỳ I, cả năm):

http://tkthcs.thangbinh.edu.vn

3. Lưu trữ số liệu thống kê cấp THCS hằng năm:

http://slthcs.thangbinh.edu.vn

4. Đăng ký trực tuyến tham gia các cuộc thi của ngành năm học 2018-2019:

http://dangky.thangbinh.edu.vn

5. Mạng trường học kết nối:

http://truonghocketnoi.edu.vn hoặc http://truongtructuyen.edu.vn

6. Báo cáo nhu cầu GV của các trường THCS trong huyện(thừa, thiếu):

http://nhucau.thangbinh.edu.vn

 

* Các lớp tập huấn chuyên môn THCS:

1. Tập huấn chuyên môn các môn cấp THCS:

http://taphuan.thangbinh.edu.vn

      2. Sinh hoạt nhóm chuyên môn CNTT

 

 

E. CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

        1. Hệ thống email quản lý Google với tên miền riêng:

http://mail.thangbinh.edu.vn

2. Kênh tư liệu video các hoạt động của ngành Giáo dục và Đào tạo Thăng Bình:

http://video.thangbinh.edu.vn

3. Trang tin mạng xã hội Facebook:

https://facebook.com/thangbinh.edu.vn

 

 

F. DANH SÁCH WEBSITE CỦA CÁC TRƯỜNG HỌC TRỰC THUỘC

           (Thực hiện theo Thông tư số 53/2012/TT-BGDĐT ngày 20/12/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông)

1. Đối với các trường đã thành lập website riêng:

Trường TH Trần Hưng Đạo  (http://tieuhoctranhungdao.edu.vn)

Trường THCS Phan Đình Phùng (http://thcsphandinhphung.edu.vn)   

Trường THCS Lý Thường Kiệt     (http://thcslythuongkiet.edu.vn)  

Trường THCS Chu Văn An     (http://thcschuvanan.edu.vn)

Trường THCS Lê Quý Đôn     (http://lequydon.thangbinh.edu.vn)

Trường THCS Phan Bội Châu     (http://phanboichau.thangbinh.edu.vn)

Trường THCS Ngô Quyền     (http://ngoquyen.thangbinh.edu.vn)

Trường THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm     (http://nguyenbinhkhiem.thangbinh.edu.vn)

         (Lưu ý: Những trường trên cần có kế hoạch xây dựng lộ trình để sớm kết nối liên thông CSDL chung, tin bài với Cổng TTĐT ngành và các đơn vị bạn theo văn bản quy định)

2. Đối với các trường chưa xây dựng website riêng:

          Phòng GD&ĐT đã đăng ký đầy đủ tên miền cho tất cả các đơn vị trường trong huyện theo quy định hiện hành như sau:

http://tên trường.thangbinh.edu.vn

              Ví dụ:  - Trường MG Hà Lam tên miền là: http://halam.thangbinh.edu.vn

                          - Trường TH Kim Đồng thì tên miền là: http://kimdong.thangbinh.edu.vn

                          - Trường THCS Lê Quý Đôn thì tên miền là http://lequydon.thangbinh.edu.vn

Lưu ý:

      - Các trường có nhu cầu hiển thị website của đơn vị trên Internet cần phân công thành viên liên hệ Phòng GD&ĐT để được cấp tài khoản quản trị và hướng dẫn cấu hình hệ thống, cập nhật đầy đủ thông tin đơn vị,...

      - Những trường có điều kiện cần xem xét việc mua tên miền riêng để tránh bị đơn vị khác đăng ký mất những tên miền đẹp liên quan đến tên trường.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...
Van bản mới nhất