Thông báo

Học sinh toàn huyện nghỉ học

Thực hiện công điện khẩn số 05/CĐ-UBND ngày 05/11/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam; Công văn số 1762 /SGDĐT-VP ngày 05/11/2017 của Giám đốc Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam về việc phòng tránh mưa lũ; Công văn số 120/PGDĐT ngày 04/11/2017 của Trưởng phòng GDĐT huyện Thăng Bình về việc phòng tránh mưa lũ,
THÔNG BÁO
1. Ngày mai (06/11/2017) các trường học trên địa bàn tỉnh cho học sinh nghỉ học. Giao cho Trưởng phòng GDĐT, HT các trường THPT, PTDTNT, Giám đốc TTGDTX tỉnh quyết định thời gian đi học trở lại; đồng thời có kế hoạch dạy bù sau khi mưa bão tan để đảm bảo chương trình.
2. Có kế hoạch chủ động phòng chống mưa bão một cách tích cực; bảo vệ cơ sở vật chất, di chuyển tài liệu, sách vở, thiết bị và các phương tiện kỹ thuật khác của đơn vị đến nơi an toàn để tránh ướt, hư hỏng.
...

Các bài cùng chuyên mục

Van bản mới nhất