Tin tức/(Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học/Chuyên Môn/
HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN SAU DỊCH Ở KHỐI 3

 HOẠT ĐỘNG SINH HOẠT CHUYÊN MÔN SAU DỊCH

Ở KHỐI 3

          Thực hiện sự chỉ đạo của bộ phần chuyên môn. Chiều ngày 22 tháng 5 năm 2020. Khối 3 thực hiện sinh hoạt chuyên môn sau mùa dịch Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy học theo phương pháp giải quyết vấn đề. Chỉ đạo buổi sinh hoạt chuyên môn là đ/c Tới khối trưởng và toàn bộ giáo viên trong khối. Sau khi dự giờ tiết Tự nhiên xã hội do đ/c Nhung thực hiện. Tất cả các đ/c trong khối đã tập trung phân tích tiết học. Sau khi nghe đ/c Nhung nêu mục tiêu của tiết dạy, những hoạt động tâm đắc và những hoạt động còn băn khoăn là ý 3 kiến phát biểu của các thành viên trong tổ. Kết luận buổi sinh hoạt đ/c tổ trưởng đảnh giá cao sự chuẩn bị của đ/c Nhung và những ý kiến đóng góp của các đ/c trong tổ đồng thời đề nghị các đ/c phát huy ưu điểm đồng thời khắc phục những tồn tại để nâng cao chất lượng chuyên môn trong khối.

Dưới đây là một số hình ảnh.

Họp trước khi chọn bài dạy.

Cô, trò cùng hợp tác

Tích cực thảo luận.

Mạnh dạn chia sẻ.

Đ/c Hà Mạnh Tới - Khối trưởng khối 3 đánh giá, tổng kết buổi sinh hoạt.

 

 

   NGƯỜI VIẾT

 

 

Nguyễn Đức Thắng

Tác giả: Nguyễn đức Thắng

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

ba cong khai 16-17

Ba cong khai

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018- 2019

CHẤT LƯỢNG, CSVC, CÁC KHOẢN THU, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

DỰ TOÁN CHI VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2017-2018

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2018

Biểu mẫu công khai T5 - theo thông tư 21

Biểu mẫu công khai T5 theo thông tư 21
Xem thêm...
Website Đơn vị