Tin tức/(Trường tiểu học Ngọc Sơn)/Tiểu học/Chuyên Môn/
TỔ 1 DUY TRÌ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN SAU 3 THÁNG NGHỈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

TỔ 1 DUY TRÌ SINH HOẠT CHUYÊN MÔN SAU 3 THÁNG NGHỈ

PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Sau 3 tháng nghỉ phòng chống, dịch Covid-19, ngày 4/5, thầy và trò trường Tiểu học Ngọc Sơn ( Hiệp Hoà, Bắc Giang)  đã trở lại trường học. Công tác đảm bảo an toàn cho học sinh đến trường được thực hiện nghiêm túc theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện, ngành và Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Theo đó, tất cả các nội dung dạy học cần điều chỉnh lại để đảm bảo thời gian và khung chương trình năm học. Mọi hoạt động giáo dục trong nhà trường được thực hiện nghiêm túc theo kế hoạch, đặc biệt là kế hoạch sinh hoạt của Tổ chuyên môn. Nội dung sinh hoạt của Tổ chuyên môn 1  tập trung giải quyết những vấn đề khó trong quá trình thực hiện chương trình đã được điều chỉnh, về PPDH, về dạy học cho phù hợp với đối tượng,…  nhằm phát triển chuyên môn liên tục cho đội ngũ GV, nâng cao chất lượng giảng dạy của GV, động viên tinh thần cầu thị trong tự bồi dưỡng của GVgiáo dục ý thức khiêm tốn học hỏi kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với đồng nghiệp. 

Một số hình ảnh trong buổi sinh hoạt chuyên môn của Tổ 1

Hội ý trước khi dạy

Hoạt động dạy – học

Xem lại các minh chứng

Phân tích tiết học, chia sẻ kinh nghiệm, ...

 

 

 

 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Là

Văn bản mới

  • Ba công khai
  • Thông báo

ba cong khai 16-17

Ba cong khai

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018- 2019

CHẤT LƯỢNG, CSVC, CÁC KHOẢN THU, ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

DỰ TOÁN CHI VÀ CÁC NGUỒN VỐN CHO XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH NĂM 2017-2018

BA CÔNG KHAI NĂM HỌC 2018-2019

CÔNG KHAI DỰ TOÁN THU CHI NĂM 2018

Biểu mẫu công khai T5 - theo thông tư 21

Biểu mẫu công khai T5 theo thông tư 21
Xem thêm...
Website Đơn vị