Thứ tư, 30/09/2020 17:30:07
KẾ HOẠCH số 08/KH-THPT Công tác hè năm 2016 - 2017

Ngày: 07/08/2017

SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN LỘC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08/KH-THPT

Thốt Nốt, ngày 01 tháng 6 năm 2017

 

KẾ HOẠCH

Công tác hè năm 2016 - 2017

 

 
 

 

 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1266/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 5 năm 2017 của Sở GD&ĐT TP Cần Thơ về công tác hè năm 2016-2017,

Trường THCS và THPT Tân Lộc xây dựng kế hoạch thực hiện công tác hè năm 2017 với nội dung chính như sau:

I. YÊU CẦU

 1. Tổ chức, tạo điều kiện cho công chức, viên chức được tập huấn, bồi dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; học sinh được ôn tập, bồi dưỡng kiến thức văn hóa và nghỉ hè.
 2. Tổ chức cho học sinh tham gia hoạt động công ích; sinh hoạt, vui chơi lành mạnh, an toàn và tạo điều kiện tốt nhất cho các em bước vào năm học mới.
 3. Tổ chức tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018; chuẩn bị các điều kiện cần thiết về nhân sự, cơ sở vật chất, sách - thiết bị dạy học, huy động học sinh... đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ năm học mới.
 1. NỘI  DUNG
 1. Đảm bảo yêu cầu kết thúc chương trình, tổng kết năm học
 • Nhà trường đảm bảo kết thúc chương trình giảng dạy và học tập theo Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của Sở GD&ĐT. Cụ thể:

+ Tổng kết năm học 2016-2017 ngày 27 tháng 5 năm 2017.

+ Hoàn thành các loại hồ sơ, sổ sách trước ngày 10 tháng 6 năm 2017.

 • Công tác tổ chức tổng kết năm học đảm bảo chu đáo, ngắn gọn và có ý nghĩa giáo dục. Nhà trường chủ động và tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng, đoàn thể phường, hội cha mẹ học sinh trong công tác quản lý học sinh, không để xảy ra tình trạng mất an toàn, an ninh, trật tự trường học, nhất là thời điểm sắp kết thúc năm học. Học sinh có nguyện vọng liên hoan cuối năm, đề nghị lãnh đạo nhà trường phối hợp với hội cha mẹ học sinh để thống nhất chủ trương, cách thức, hình thức tổ chức trên nguyên tắc đảm bảo an toàn, lành mạnh, tiết kiệm, có hiệu quả thiết thực và không sử dụng rượu, bia trong các buổi liên hoan.
 • Hoàn tất tổng kết năm học và gửi báo cáo tổng kết năm học 2016 - 2017 về Sở GD&ĐT theo quy định. Báo cáo tổng kết cần chú ý nêu rõ các mặt làm được, chưa làm được, các số liệu minh chứng, các đề xuất cho năm học mới; Có kế hoạch và tổ chức nghiêm túc, đúng quy chế việc xét hoàn thành xét tốt nghiệp THCS, THPT. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng đánh giá xếp loại sai, sửa điểm sai quy chế. Nếu phát hiện sai phạm nhà trường sẽ có biện pháp xử lý kịp thời và nghiêm túc.
 • Thông báo và hướng dẫn các thủ tục cần thiết theo quy định cho học sinh, phụ huynh học sinh có nhu cầu chuyển trường cho con, em.
 • Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho cán bộ quản lý và nhà giáo trong thời gian nghỉ hè. Xin phép Đảng ủy, Sở GD&ĐT tổ chức tham quan, du lịch khi cho CBQL, GV, NV

            2. Thực hiện ôn tập, bồi dưỡng, phụ đạo, kiểm tra lại trong hè cho học sinh.

 • Xây dựng kế hoạch chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra công tác tuyển sinh các lớp đầu cấp; bồi dưỡng học sinh khá, giỏi; tổ chức các lớp ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị năm học mới; xây dựng và phổ biến cho học sinh, cha mẹ học sinh kế hoạch ôn tập, phụ đạo học sinh có học lực yếu, kém và tổ chức kiểm tra lại đối với học sinh chưa đạt yêu cầu chuẩn kiến thức, kỹ năng đảm bảo có hiệu quả và đúng thực chất, qua đó giảm tỉ lệ lưu ban và tình trạng học sinh bỏ học sau hè.
 • Thường xuyên kiểm tra, rà soát việc thực hiện nghiêm túc các quy định về dạy thêm học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT- BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03 tháng 11 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chấn chỉnh tình trạng dạy thêm, học thêm đối với Giáo dục tiểu học; Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành Quy định quản lý dạy thêm, học thêm và Hướng dẫn số 681/HD-SGDĐT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ hướng dẫn thực hiện Quy định quản lý dạy thêm, học thêm. Việc tổ chức dạy thêm, học thêm trong thời gian hè năm 2017 chỉ để ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh, tuyệt đối không được dạy trước chương trình giáo dục phổ thông chính khóa.

            3. Tham gia kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2017, công tác huy động học sinh, tuyển sinh năm học 2017-2018

 • Nhà trường tiếp tục hướng dẫn học sinh lớp lớp 12 tăng cường ôn tập, hệ thống hóa và bồi dưỡng kiến thức; phân loại học sinh và phân công giáo viên giúp đỡ các đối tượng học sinh yếu và trung bình; tăng cường dạy kiến thức nâng cao cho học sinh khá, giỏi.
 • Hướng dẫn, tập huấn giáo viên, học sinh lóp 12 các quy chế thi. Cử cán bộ quản lý, giáo viên tham gia vào kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia, tuyển sinh đầu cấp theo điều động. Đồng thời quán triệt cho cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện tốt công tác coi thi, chấm thi theo sự phân công và điều động của ngành.
 • Thực hiện đánh giá, rút kinh nghiệm sau kỳ khảo sát kiến thức chuẩn bị cho thi trung học phổ thông quốc gia cho lớp 12 để tiếp tục phân luồng, tổ chức ôn tập cho học sinh trong giai đoạn nước rút đồng thời thông tin, phối hợp với các đoàn thể, cha mẹ học sinh trong quản lý, chăm sóc sức khỏe, đưa, đón học sinh trước, trong và sau kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Tham mưu UBND phường Tân Lộc nhắc nhở các chủ đò, phà phục vụ tốt cho việc đi lại của học sinh lớp 12 trong các ngày đi thi.
 • GVCN lớp 12 liên hệ học sinh để thống kê số học sinh trúng tuyển vào các trường đại học báo cáo về Hiệu trưởng trường để tổng hợp gửi về Phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục, Sở Giáo dục và Đào tạo đợt 1 trước ngày 10 tháng 8 năm 2017, đợt bổ sung trước ngày 31 tháng 8 năm 2017.
 • Đoàn – Đội – Hội khuyến học - GVCN rà soát lập danh sách và phối hợp với chính quyền địa phương, đoàn thể, ban đại diện cha mẹ học sinh có kế hoạch vận động, giúp đỡ học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh bỏ học tiếp tục đến lớp và tích cực hưởng ứng “Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường năm 2017”.
 • Thực hiện tuyển sinh vào lớp 6 được áp dụng một cách linh hoạt, hợp lý trên tinh thần tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, học tập của học sinh.
 • Thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các yêu cầu Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh đầu cấp năm học 2017-2018 đạt chỉ tiêu trên giao

             4. Tổ chức các hoạt động hè cho học sinh

 • Đoàn – Đội phối hợp với Đoàn phường, quận Đoàn tổ chức hoạt động hè cho học sinh với các nội dung trọng tâm sau đây:

         a. Công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh về truyền thống lịch sử, đạo đức lối sống và tuyên truyền pháp luật

 • Tổ chức các hoạt động kỷ niệm cho đoàn viên, đội viên tham gia Ngày thương binh liệt sĩ 27/7 bằng nhiều hình thức đền ơn, đáp nghĩa như: Tổ chức thăm hỏi, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng; vệ sinh, trồng cây xanh nghĩa trang liệt sĩ...
 • Hướng dẫn học sinh giúp đỡ cha mẹ trong công việc gia đình, giáo dục ý thức tiết kiệm, không lãng phí; tham gia các hoạt động xã hội công ích; tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ bạn có hoàn cảnh khó khăn, học tập chưa tốt; lồng ghép tổ chức và tham gia các hoạt động nhằm giáo dục tình yêu quê hương, biển đảo, vùng trời Tổ quốc, lòng tự hào dân tộc cho học sinh.
 • Giáo dục nếp sống văn minh, ý thức chấp hành pháp luật, ý thức ứng xử văn hóa trong trường học, lớp học, nơi công cộng; ý thức bảo vệ môi trường, vệ sinh nơi công cộng...; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tìm hiểu pháp luật với các nội dung có liên quan đến Luật Giao thông đường bộ, Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, quyền và nghĩa vụ của trẻ em, Luật thanh niên...
 • Tuyên truyền, vận động cha mẹ học sinh giáo dục học sinh hình thành thói quen tốt trong tập luyện thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe, thực hiện nghiêm túc việc đội mũ bảo hiểm cho học sinh khi tham gia giao thông đường bộ.

             b. Phối hợp tổ chức hoặc hướng dẫn học sinh tham gia các hoạt động vui chơi giải trí, rèn luyện kỹ năng, nâng cao sức khỏe, thể chất.

 • Trong tổ chức các hoạt động hoặc hướng dẫn học sinh tham gia phải đặt tiêu chí an toàn tuyệt đối cho học sinh là yếu tố hàng đầu cần phải quan tâm trong công tác tổ chức các hoạt động hè.
 • Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 05 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2017 với Chủ đề: “Triển khai Luật trẻ em và phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em”.
 • Trong thời gian hè phân công nhân viên thư, giáo viên phụ trách phòng máy tính mở cửa nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh vui chơi, sinh hoạt hè tại trường trên cơ sở đảm bảo an ninh trật tự, an toàn và bảo quản cơ sở vật chất nhà trường.
 • Tổ chức các lớp tập huấn kỹ năng sống và các hoạt động Đoàn, Đội; tăng cường các hoạt động trải nghiệp sáng tạo, hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học kỹ thuật. Phát động phong trào rèn luyện thân thể trong giáo viên và học sinh.
 • Phân công trực hè nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học; phối hợp chặt chẽ với UBND phường Tân Lộc, cha mẹ học sinh trong quan tâm, quản lý để học sinh không bị kẻ xấu lợi dụng, lôi kéo vào các tệ nạn xã hội. Phối hợp với Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh ở địa phương tổ chức và vận động các mạnh thường quân, các tổ chức, doanh nghiệp hỗ trợ cha mẹ học sinh tham gia xóa mù bơi cho học sinh trong dịp hè.

             c.Tăng cường tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ học sinh đặc biệt, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo hiếu học

             Tổ chức các hoạt động hỗ trợ như: quyên góp sách, vở, đồng phục, quần áo,  cho học sinh, trẻ em đặc biệt, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, cơ nhỡ, vùng xa, vùng khó khăn khi có chỉ đạo của trên.

5. Công tác tập huân, bôi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục

 • CBQL, GV, NV thực hiện nghiêm túc học tập, bồi dưỡng chính trị hè; nắm bắt tình hình tư tưởng về chính trị của đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và phản ánh kịp thời cho các cơ quan quản lý có thẩm quyền những diễn biến phức tạp về an ninh, tư tưởng chính trị trong đội ngũ.
 • Chọn cử CBQL, GV dự các lớp tập huấn, bồi dưỡng do Sở GD&ĐT tổ chức tập trung trong tháng 6, 7, 8 năm 2017.
 • Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 03 tháng 02 năm 2015 của Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ và Chương trình số 47/CTr-TU của Thành ủy Cần Thơ về việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; học tập quán triệt các chuyên đề chuyên môn khác ở các cấp học.

6. Công tác xây dựng kế hoạch năm học và chuẩn bị các hoạt động đầu năm học 2017-2018

 • Xây dựng, triển khai kế hoạch bảo vệ, bảo quản cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học, không để xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng. Lập kế hoạch nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, huy động thêm nguồn vận động xã hội hóa đúng thủ tục đã được Sở GD&ĐT quy định góp phần đáp ứng yêu cầu phục vụ cho năm học mới.
 • Nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch năm học, kế hoạch chuyên môn trong hè để tổ chức các hoạt động dạy và học nghiêm túc ngay từ ngày tựu trường. Các kế hoạch phải chi tiết, đầy đủ, đảm bảo giáo dục toàn diện cho học sinh, cân đối giữa trang bị kiến thức và rèn luyện kỹ năng sống, năng lực thực tiễn, năng lực hoạt động xã hội.
 • Tổ chức tuần sinh hoạt đầu năm học; tiếp nhận học sinh đầu cấp tổ chức sinh hoạt về nhà trường, nề nếp sinh hoạt và học tập mà học sinh cần phải thực hiện; các khoản thu vào đầu năm học thực hiện theo đúng các quy định, hướng dẫn của Sở GD&ĐT, không thu dồn các khoản vào đầu năm học.
 • Thực hiện các loại hồ sơ sổ sách của năm học và hoàn thành đầy đủ trước 30/9/2017.
 1. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

            Trên đây là Kế hoạch hè năm 2017 của Trường THCS và THPT Tân Lộc. Kế hoạch này được phổ biến đến tất cả CBQL, GV, NV để tổ chức thực hiện.

            Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo với Hiệu trưởng để có hướng chỉ đạo. Đồng thời gửi báo cáo kết quả thực hiện về Hiệu trưởng trước ngày 24 tháng 8 năm 2017 để tổng hợp báo cáo về Sở GD&ĐT theo quy định./.

 

Nơi nhận:

- CBQL, GV, NV trường;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

                                                                                      (Đã ký)        `       

 

                                                                                                                                   

                                                                                                         Võ Thanh Phong

thpttanloc
Tin liên quan