Thứ ba, 29/09/2020 17:55:11
Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế BESS Việt Nam 2019

05/03/2019

Triển lãm công nghệ giáo dục quốc tế BESS Việt Nam 2019

Xem thêm +
BAN TƯ VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG

01/11/2018

Căn cứ Thông tư số 31/2017/ TT-BGDĐT ngày 18/12/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh trong trường phổ thông; Căn cứ Công văn số 2479/SGDĐT-CTTT ngày 27/9/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục chính trị, công

Xem thêm +
Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2018-2019

27/10/2018

Xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích năm học 2018-2019

Xem thêm +
XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC Năm học 2018 – 2019

27/10/2018

XÂY DỰNG TRƯỜNG HỌC THÂN THIỆN, HỌC SINH TÍCH CỰC” Năm học 2018 – 2019

Xem thêm +
KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018- 2019

08/10/2018

Căn cứ Công văn số 2479/SGDĐT-CTTT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường hoc năm học 2018-2019;

Xem thêm +