Thứ tư, 30/09/2020 17:12:48
KẾ HOẠCH Hoạt động của Hội đồng tư vấn

Ngày: 02/11/2015

Định hướng cho học sinh những khó khăn tâm lý, tình cảm, những bức xúc của lứa tuổi, những vướng mắc trong học tập, sinh hoạt, trong hướng nghiệp, hoặc những khó khăn học sinh, cha mẹ học sinh gặp phải trong quá trình học tập và sinh hoạt. Góp phần ổn định đời sống tâm hồn, tình cảm và giúp học sinh thực hiện được nguyện vọng của mình.

thpttanloc
Tin liên quan