Thứ tư, 30/09/2020 08:18:31
KẾ HOẠCH ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC NĂM HỌC 2018- 2019

Ngày: 08/10/2018

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. CẦN THƠ

TRƯỜNG THCS VÀ THPT TÂN LỘC

 

Số: 23/KH-THCS&THPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 
 

 

 

 

     Thốt Nốt, ngày 08  tháng 10 năm 2018

 

KẾ HOẠCH

 ĐẢM BẢO AN NINH TRẬT TỰ TRƯỜNG HỌC

NĂM HỌC 2018- 2019

 

 
 

 

 

 

        Căn cứ Công văn số 2479/SGDĐT-CTTT ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Cần Thơ về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, công tác học sinh, sinh viên, giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường hoc năm học 2018-2019;

        Căn cứ  vào nhiệm vụ năm học 2018 - 2019 và tình hình thực tế của trường, trường THCS và THPT Tân Lộc xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trường học như sau:

        I. Đặc điểm tình hình

        1. Thuận lợi

        - Sở GDĐT, Quận ủy, UBND quận, Đảng ủy, UBND phường rất quan tâm đến việc đảm bảo an ninh trật tự trong trường học.

        - Nhà trường có đội ngũ cán bộ, giáo viên ổn định, đạt chuẩn về trình độ, vững về tay nghề, an tâm công tác.

        - Cơ sở vật chất nhà trường bước đầu đã đáp ứng được yêu cầu dạy và học trong giai đoạn hiện nay.

        - Đa số cha mẹ học sinh quan tâm đến công việc học tập của con em.

        2. Khó khăn

        - Học sinh địa bàn phân bố rộng, đa số thuộc vùng nông thôn, điều kiện kinh tế khó khăn nên ảnh hưởng đến việc giáo dục của nhà trường và học tập của học sinh.

        - Môi trường xã hội xung quanh còn tiềm ẩn nhiều phức tạp gây ảnh hưởng đến việc dạy và học của nhà trường.

        - Một số cha mẹ học sinh do phải đi làm ăn xa  nên việc kết hợp giữa nhà trường và gia đình trong việc giáo dục các em còn hạn chế.

        - Một số học sinh do chưa có ý thức thái độ học tập đúng đắn, còn ham chơi, chán học,  thiếu sự quan tâm chặt chẽ của gia đình.

        3. Tình hình giáo viên, học sinh và cơ sở vật chất

        Năm học 2018- 2019, nhà trường có tổng số cán bộ, giáo viên và nhân viên là 121/59 nữ, trong đó:

               Lãnh đạo: 04/00 nữ        GV: 103/55 nữ       NV: 14/04 nữ

 

        Chi bộ có 36 đảng viên/13 nữ, giữ vai trò hạt nhân lãnh đạo trong toàn bộ hoạt động của nhà trường. Các tổ chức Công đoàn, Đoàn TNCS HCM, Đội TNTP HCM, Hội cha mẹ học sinh... đều hoạt động tích cực, góp phần cùng nhà trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ dạy học.

        Tổng số học sinh là 2040 với 58 lớp, trong đó khối 6 có 460 học sinh, khối 7 có 414 học sinh, khối 8 có 3387 học sinh, khối 9 có 250 học sinh, khối 10 có 180 học sinh, khối 11 có 190 học sinh và khối 12 có 208 học sinh.

        Về cơ sở vật chất, nhà trường học có hàng rào kiên cố, sân chơi, cây xanh, phòng học thoáng, đủ ánh sáng, có phòng làm việc của các bộ phận, bàn ghế đủ chỗ ngồi cho học sinh, có nhà vệ sinh sạch, sách giáo khoa đồ dùng dạy học và tài liệu dạy học khá đầy đủ.

        II. Mục tiêu

        - Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh có nhận thức đúng đắn về tầm quan trọng, ý nghĩa của công tác đảm bảo an ninh, trật tự và phòng chống tội phạm trong trường. Công tác an ninh, trật tự trong nhà trường thực hiện có hiệu quả, giữ vững an ninh, trật tự. Tạo được niềm tin, an tâm trong lao động góp phần nâng cao chất lượng toàn diện trong nhà trường.

        - Tiếp tục thực hiện giáo dục, tuyên truyền để nâng cao ý thức chấp hành luật pháp trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh học sinh, tạo bước chuyển biến mới về nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an ninh trong toàn trường làm cơ sở để đạt hiệu quả thiết thực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và giữ vững ổn định chính trị - xã hội.

        - Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác phối hợp của nhà trường với chính quyền địa phương và các đoàn thể chính trị trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự.

        III. Một số nhiệm vụ và giải pháp

        1. Công tác giáo dục, tuyên truyền

        - Thường xuyên quan tâm, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh; phát huy được vai trò của toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh chủ động nâng cao ý thức trách nhiệm và tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, phong trào tố giác tội phạm, xây dựng trường học an toàn về an ninh, trật tự. Tăng cường công tác phối hợp quản lý, không để học sinh tham gia tụ tập đông người, gây rối trật tự công cộng.

        -  Đẩy mạnh và đổi mới công tác giáo dục đạo đức, lối sống, nắm bắt và định hướng tư tưởng chính trị của công chức, viên chức, học sinh; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên  trong các hoạt động ngoại khóa, tạo sân chơi lành mạnh để giáo dục lý tưởng, truyền thống đạo đức cho học sinh. Tăng cường tuyên truyền định hướng cho học sinh nhận thức được mặt trái của trò chơi điện tử trực tuyến (game online) và các loại phim ảnh có nội dung xấu.

        -  Giáo dục, tuyên truyền nâng cao ý thức về tác hại, sự ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống  xã hội của tệ nạn xã hội như: ma túy, mại dâm, cờ bạc,…

        - Tổ chức tốt công tác trực ban, bảo vệ nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trường học và sẵn sàng phối hợp xử lý khi có vụ việc xảy ra liên quan đến nhà trường.

        2. Công tác phối hợp

          - Tăng cường các biện pháp phối hợp với chính quyền, đoàn thể tại địa phương và gia đình học sinh nhằm ngăn chặn tình trạng học sinh đánh nhau ở trong và ngoài trường học, đặc biệt là các vụ việc học sinh dùng hung khí đánh nhau, học sinh nữ đánh nhau hội đồng, quay phim, đưa lên mạng internet.

        - Phối hợp, tổ chức để học sinh được tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao lành mạnh; tổ chức thăm hỏi, động viên, chúc tết gia đình thương binh, liệt sỹ, người có công; có hình thức hỗ trợ, động viên cán bộ, nhà giáo, học sinh có hoàn cảnh gia đình khăn nhân dịp tết âm lịch.

        - Phối  hợp chặt chẽ với công an trong công tác bảo đảm ANTT, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội: Nhà trường chủ động  phối hợp với công an địa phương  xây dựng  kế hoạch, nắm bắt thông tin, xử lý tình huống ANTT liên quan, kiến nghị với chính quyền địa phương giải quyết các vấn đề  phức tạp về ANTT khu vực xung quanh trường học.

        - Phối hợp, phát huy vai trò của các tổ chức đoàn thể  trong nhà trường. Căn cứ chức năng nhiệm vụ của mỗi đoàn thể, nhà trường  chủ động phối hợp, tạo điều kiện (cả về vật chất, cơ chế, …) để tổ chức đoàn thể thực hiện tốt công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục.

        - Thực hiện tốt Quy chế dân chủ cơ sở, kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong đội ngũ, tạo lòng tin, kích thích đội ngũ mạnh dạn đóng góp hình thành nhận thức mới, từ đó có tinh thần trách nhiệm đối với nhiệm vụ được giao, chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, nội qui cơ quan, qui chế chuyên môn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của đơn vị, của ngành.

        IVTổ chức thực hiện 

        1. Đối với Hiệu trưởng

        - Xây dựng kế hoạch hoạt động và  triển khai thực hiện đến tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh.

        - Xây dựng kế hoạch bổ sung kinh phí mua sắm, xây dựng tủ sách pháp luật cung ứng đầy đủ các loại sách, văn bản cần thiết cho việc tìm hiểu pháp luật của báo cáo viên và CBGV, học sinh có nhu cầu tìm hiểu.

        - Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho CB, GV, NV trong các buổi họp hội đồng, họp chuyên môn, lồng ghép với các hoạt động của tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên trong những dịp kỷ niệm các ngày lễ lớn.

        - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao hiểu biết và ý thức trách nhiệm của cán bộ giáo viên và học sinh, tự giác, tích cực tham gia vào phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc.

        - Thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường (Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GDĐT). Thực hiện Kế hoạch số 1964/SGDDT-CTTT ngày 31 tháng 7 năm 2018 về việc tăng cường công tác phối hợp đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường.

        - Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT hướng dẫn phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật khác trong ngành Giáo dục và các văn bản liên tịch có liên quan.

        - Thực hiện Quy định về công tác phòng chống tệ nạn ma túy.

        2.  Đối với cán bộ, giáo viên

        - Tổ chức thực hiện có hiệu quả đối với công tác ANTT trường học và xử lý nghiêm các vụ việc học sinh dùng hung khí đánh nhau, học sinh nữ đánh nhau hội đồng, quay phim, đưa lên mạng internet.

        - Tăng cường công tác vận động cán bộ, giáo viên, công nhân viên tham gia có hiệu quả các hoạt động phòng ngừa và trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự trong  trường học gắn với việc thực hiện “ Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, kết hợp với các cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương về đạo đức, tự học và sáng tạo”, cuộc vận động “Hai không” và cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong toàn cán bộ, giáo viên và học sinh.

        3.  Đối với học sinh  

        Giáo viên chủ nhiệm phối hợp cùng Đoàn thanh niên, Đội thiếu niên xây dựng Chi đoàn, Chi đội vững mạnh, tự quản tốt, lớp học thân thiện, học sinh tích cực, tập trung thực hiện các nội dung sau đây:

        - Phổ biến, tuyên truyền đến tận học sinh về: Qui định xử lí học sinh sử dụng các chất gây nghiện, qui định xử lí học sinh vi phạm ma tuý, an toàn giao thông của Ban chỉ đạo Quốc gia về giáo dục phòng chống AIDS-Ma túy, về an toàn giao thông.

        - Tổ chức các hoạt động cho học sinh tham gia tuyên truyền, cổ động về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và ma tuý trong các ngày lễ lớn, trong các tháng trọng điểm theo chỉ đạo của các cấp.

        - Tổ chức các hoạt động thông tin, truyền thông, giáo dục về đạo đức, lối sống trong học sinh theo các hình thức thực hành nội khóa, ngoại khóa.

        - Phối hợp với các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường thực hiện công tác truyền thông, tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma tuý, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma tuý ngày 26/6/2018.

        - Nâng cao ý thức đề cao cảnh giác trong học sinh, không để bọn xấu lôi kéo, lợi dụng. Kịp thời báo cáo cho thầy cô giáo, người lớn biết những người lạ mặt vào trường mà có hành vi, thái độ không rõ ràng, minh bạch. Tuyệt đối không xem, lưu truyền văn hóa phẩm đồi trụy, không vào những trang web có nội dung xấu, không lành mạnh.

        - Có thái độ, hành vi ứng xử văn hóa, tôn trọng, lễ phép với thầy cô, nhân viên nhà trường và người lớn tuổi, đoàn kết giúp đỡ bạn, trung thực trong lời nói, việc làm. Có ý thức tự giác chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật của Nhà nước, nội quy của trường học, không dùng chất kích thích như chích, hút ma tuý, thuốc lá, uống rượu, bia, không gây gổ đánh nhau, không làm mất trật tự trong trường học, lớp học; không trộm cắp, không vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín, danh dự nhà trường.

        Trên đây là Kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự trường học năm học 2018-2019 của trường THCS và THPT Tân Lộc; yêu cầu tổ ANTT(tổ tự vệ), cán bộ, viên chức và học sinh nghiêm túc thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Công an phường;

- Công đoàn, Đoàn TN, Đội TN;

- Tổ ANTT, TTCM, GVCN;

- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Võ Thanh Phong

 

thpttanloc
Tin liên quan