Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Đề - HDC - Tài liệu ôn tập

Cấu trúc đề và giới hạn chương trình kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

Ngày đăng : 06-12-2018

1. Công văn liên quan:

- Công văn số 1724/SGDĐT-GDTrH ngày 19/11/2018 v/v Tổ chức kiểm tra học kỳ I cấp THCS năm học 2018-2019

- Công văn số 1836/SGDĐT-GDTrH ngày 05/12/2018 v/v Giới hạn nội dung chương trình và cấu trúc đề kiểm tra học kỳ I năm học 2018-2019

2. Lịch thi các môn cấp THCS (đề Sở GDĐT):

3. Cấu trúc đề:

4. Giới hạn chương trình các môn học:

4.1. Các môn cấp THCS:

4.2. Các môn khối THPT:

4.2.1. Môn Toán:

4.2.2. Môn Ngữ văn:

4.2.3. Môn tiếng Anh:

4.2.4. Môn Vật lý:

4.2.5. Môn Hóa học:

4.2.6. Môn Sinh học:

4.2.7. Môn Địa lý:

4.2.8. Môn Lịch sử:

4.2.9. Môn GDCD:

 

pgdthangbinh

Xem thêm...