Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Đề - HDC - Tài liệu ôn tập

Đề và Hướng dẫn chấm các môn thi HSG9 đợt 1 - năm học 2018-2019

Ngày đăng : 29-10-2018

KỲ THI HỌC SINH GIỎI LỚP 9 NĂM HỌC 2018 - 2019

Đợt 1: ngày 24, 25/10/2018

1. Đề và Hướng dẫn chấm môn Toán:

2. Đề và Hướng dẫn chấm môn Vật lý:

3. Đề và Hướng dẫn chấm môn Hóa học:

4. Đề và Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn:

5. Đề và Hướng dẫn chấm môn tiếng Anh:

* Phần nghe:

* Hướng dẫn chấm:

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...