Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Đề - HDC - Tài liệu ôn tập

Tổng hợp đề và Hướng dẫn chấm học kỳ I năm học 2018-2019

Ngày đăng : 03-01-2019

XONG. ĐÃ CẬP NHẬT ĐẾN MÔN: LỊCH SỬ 9 - ngày 09/01/2019

 

Lưu ý: - Thường xuyên nhấn phím F5 để cập nhật nội dung

- Thời gian ghi trong tài liệu là thời gian bắt đầu tính giờ làm bài, thí sinh phải có mặt trước 30 phút để làm thủ tục.

KHỐI 9

1. Đề và Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn 9 (7 giờ 30 ngày 03/01/2019 - 90 phút) * Bổ sung đính chính về HDC

 

 

2. Đề và Hướng dẫn chấm môn Toán 9 (7 giờ 30 ngày 05/01/2019 - 60 phút)

3. Đề và Hướng dẫn chấm môn Hóa 9 (7 giờ 30 ngày 07/01/2019 - 45 phút)

4. Đề và Hướng dẫn chấm môn Địa lý 9 (8 giờ 40 ngày 07/01/2019 - 45 phút)

5. Đề và Hướng dẫn chấm môn tiếng Anh 9 (8 giờ 40 ngày 08/01/2019 - 45 phút)

6. Đề và Hướng dẫn chấm môn Sinh học 9 (9 giờ 50 ngày 08/01/2019 - 45 phút)

7. Đề và Hướng dẫn chấm môn tiếng Vật lý 9 (8 giờ 40 ngày 09/01/2019 - 45 phút)

8. Đề và Hướng dẫn chấm môn Lịch sử 9 (9 giờ 50 ngày 09/01/2019 - 45 phút)

 

 

 

KHỐI 8

1. Đề và Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn 8 (13 giờ 30 ngày 03/01/2019 - 90 phút)

2. Đề và Hướng dẫn chấm môn tiếng Anh 8 (15 giờ 25 ngày 03/01/2019 - 45 phút)

 

3. Đề và Hướng dẫn chấm môn Toán 8 (13 giờ 30 ngày 07/01/2019 - 60 phút)

4. Hướng dẫn chấm môn Vật lý 8 (15 giờ 00 ngày 07/01/2019 - 45 phút)

 

 

 

KHỐI 7

1. Đề và Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn 7 (9 giờ 25 ngày 03/01/2019 - 90 phút)

 

2. Đề và Hướng dẫn chấm môn Toán 7 (7 giờ 30 ngày 04/01/2019 - 60 phút)

3. Hướng dẫn chấm môn Vật lý 7 (9 giờ 00 ngày 04/01/2019 - 45 phút)

4. Đề và Hướng dẫn chấm môn tiếng Anh 7 (7 giờ 30 ngày 09/01/2019 - 45 phút)

 

 

 

KHỐI 6

1. Đề và Hướng dẫn chấm môn Ngữ văn 6 (13 giờ 30 ngày 04/01/2019 - 90 phút)

2. Hướng dẫn chấm môn Vật lý 6 (15 giờ 30 ngày 04/01/2019 - 45 phút)

3. Đề và Hướng dẫn chấm môn Toán 6 (13 giờ 30 ngày 05/01/2019 - 60 phút)

4. Đề và Hướng dẫn chấm môn tiếng Anh 6 (7 giờ 30 ngày 08/01/2019 - 45 phút)

 

pgdthangbinh

Xem thêm...