Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Đề - HDC - Tài liệu ôn tập

Tổng hợp đề kiểm tra học kỳ II và hướng dẫn chấm cấp THCS năm học 2018-2019

Ngày đăng : 20-05-2019

Đang cập nhật đến môn Tiếng Anh 8, bấm vào link ở dưới để xem và tải về!
* Thứ Hai, ngày 20/5/2019
1. Tiếng Anh 8 (13h30 - 14h15)
2. Toán 8 (14h40 - 15h40)
 
* Thứ Bảy, ngày 18/5/2019
1. Tiếng Anh 7 (7h30 - 8h15)
 
* Thứ Sáu, ngày 17/5/2019
1. Tiếng Anh 6 (7h30 - 8h15)
2. Toán 7 (8h40 - 9h40)
 
* Thứ Năm, ngày 16/5/2019
1. Ngữ văn 7 (7h30 - 9h00)
2. Ngữ văn 6 (9h25 - 10h55)
3. Ngữ văn 8 (13h30 - 15h00)
 
* Thứ Tư, ngày 15/5/2019
 
* Thứ Ba, ngày 07/5/2019
1. Sinh học 9 (7h25 - 8h15)
2. Tiếng Anh 9 (8h35 - 9h25)
 
* Thứ Hai, ngày 06/5/2019
1. Toán 9 (7h25 - 9h00)
2. Địa lý 9 (9h20 - 10h10)
 
* Thứ Bảy, ngày 04/5/2019
1. Vật lý 9 (7h25 - 8h15)
2. Lịch sử 9 (8h35 - 9h25)
 
* Thứ Sáu, ngày 03/5/2019
1. Ngữ văn 9 (7h25 - 9h00)
2. Hóa học 9 (9h20 - 10h10):
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...