Tin tức : (Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thăng Bình)/Đề - HDC - Tài liệu ôn tập

Khung chương trình và cấu trúc đề thi HSG lớp 9,12; Olympic 10,11; Tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên áp dụng từ năm học 2018-2019

Ngày đăng : 10-11-2018

1. Công văn số 1652/SGDĐT-GDTrH ngày 05/11/2018 v/v quy định khung chương trình bồi dưỡng, cấu trúc đề thi HSG lớp 9, tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên, HSG lớp 12, Olympic 24/3 từ năm học 2018-2019

 

2. Khung chương trình bồi dưỡng, cấu trúc đề thi học sinh giỏi lớp 9:

 

3. Khung chương trình bồi dưỡng, cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên:

Không sử dụng " NỘI DUNG VÀ CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT CHUYÊN môn:TIN HỌC" trong việc thi tuyển sinh lớp 10 THPT chuyên cho bộ môn Tin học, vì đã có thay bằng hình thức thi tuyển môn "Toán - chuyên Tin".

 

4. Khung chương trình bồi dưỡng, cấu trúc đề thi học sinh giỏi lớp 12:

 

5. Khung chương trình bồi dưỡng, cấu trúc đề thi Olympic lớp 10 THPT:

 

6. Khung chương trình bồi dưỡng, cấu trúc đề thi Olympic lớp 11 THPT:

 

 

pgdthangbinh

Xem thêm...